Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Besluit tot instelling van een stembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het stembureau en aanwijzing stemlokaal, ten behoeve van de Verkiezingen van de Nederlandse leden van de Europees Parlement op 22 mei 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit tot instelling van een stembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het stembureau en aanwijzing stemlokaal, ten behoeve van de Verkiezingen van de Nederlandse leden van de Europees Parlement op 22 mei 2014
CiteertitelBesluit tot instelling van het stembureau tevens houdende benoeming leden stembureau Europees Parlement Verkiezingen 2014
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingevolge onderdeel III is het besluit per direct in werking getreden. Aangezien onbekend is wanneer deze regeling is afgekondigd, is er vanuit gegaan dat de afkondiging op de dag van vaststelling van de regeling heeft plaatsgevonden zoals dat gebruikelijk is op Saba. Er is daarom voor gekozen om de datum van inwerkingtreding gelijk te stellen met de dag van vaststelling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Kieswet
 2. Kiesbesluit

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2014Nieuwe regeling

12-05-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot instelling van een stembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het stembureau en aanwijzing stemlokaal, ten behoeve van de Verkiezingen van de Nederlandse leden van de Europees Parlement op 22 mei 2014

Besluit van 12 mei 2014

 

No. 072/2014

 

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM SABA

 

Betreft:

Besluit tot instelling van een stembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het stembureau en aanwijzing stemlokaal, ten behoeve van de Verkiezingen van de Nederlandse leden van de Europees Parlement op 22 mei 2014.

 

Overwegende dat:

 • -

  Het in verband met het in werking treden van de Kieswet in het openbaar lichaam Saba vereist is ten behoeve van de verkiezingen van de [Nederlandse] leden van de Europees Parlement op een stembureau in te stellen;

 • -

  Er in het openbaar lichaam Saba één stembureau ingesteld zal zijn, waarvan de zitting neemt in Windwardside;

 • -

  De stemlokaal van deze stembureau gevestigd zal zijn in Windwardside aan Eugenius Johnson Center op Saba;

 • -

  Het stembureau bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, van wie er een voorzitter is;

 • -

  De benoeming geldt tot dat de uitslag van de Verkiezingen van de Nederlandse leden van de Europees Parlement op 22 mei 2014 definitief is vastgesteld.

 

Gelet op:

 • -

  Kieswet;

 • -

  Kiesbesluit;

Besluit

 • I.

  Te benoemen tot leden van het stembureau in Windwardside:

  • 1.

   Marva Theresa Donker

  • 2.

   Mary Anastasia E. Simmons

  • 3.

   Melisa Coromoto Rudeline Juana geboren Hassell

  • 4.

   Stephen Sinclair Hughes

  • 5.

   Yvonne Bernadette Hassell geboren Simmons

 • II.

  Aan te wijzen als Stemlokaal in:

  Windwardside: Eugenius Johnson Center

  Alwaar de betreffende stembureau zitting zal nemen.

 • III.

  Dit besluit treedt per direct in werking.

 • IV.

  Dit besluit kan wordt aangehaald als: Besluit tot instelling van het stembureau tevens houdende benoeming leden stembureau Europees Parlement Verkiezingen 2014.

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba,

De Eilandsecretaris De Gezaghebber