Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsraadsvoorstel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsraadsvoorstel
CiteertitelEilandsraadsvoorstel
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBenoeming leden commissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aangezien een inwerkingtredingsbepaling in dit besluit ontbreekt, is zij krachtens artikel 145 Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in werking getreden met ingang van de achtste dag na die van afkondiging.

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 96, lid 1 t/m 3
 2. Verordening Rekenkamer Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 2, lid 3 en lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2014Nieuwe regeling

30-04-2014

A.B. 2014, no. 4

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsraadsvoorstel

De eilandsraad van het openbaar lichaam Saba,

 

gelezen het eilandsraadvoorstel;

 

gelet op art. Artikel 96.1, 96.2 en 96.3, van de wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba (WolBES); en

Artikel 2.3 en2.4, Verordening Gezamenlijke Rekenkamer Bonaire, Sint Eustatius and Saba;

 

Besluit:

Enig artikel

De volgende eilandsraadsleden benoemen tot lid van genoemde commissie.

 • 1.

  Dhr. Carl Buncamper

 • 2.

  Dhr. lshmael Levenston

 • 3.

  Dhr. Eviton Heyliger

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 april 2014.

De eilandgriffier, De voorzitter,