Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van de 27e januari 1967, tot indeling van het eiland Saba in twee stemdistrikten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit houdende algemene maatregelen van de 27e januari 1967, tot indeling van het eiland Saba in twee stemdistrikten
CiteertitelEilandsbesluit houdende algemene maatregelen van de 27e januari 1967, tot indeling van het eiland Saba in twee stemdistrikten
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Dit besluit regelt hetzelfde onderwerp als het besluit van 13 april 1966 (A.B. 1966, no. 1). Dat besluit is niet ingetrokken, maar aangenomen mag worden dat het door het in werking treden van het onderhavige besluit is komen te vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

Onbekend
02-02-196710-10-2010Nieuwe regeling

27-01-1967

A.B. 1967, no. 1

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van de 27e januari 1967, tot indeling van het eiland Saba in twee stemdistrikten

 

 

Artikel 1
  • a.

    Van het eilandgebied de Bovenwindse Eilanden wordt het eiland Saba verdeeld in twee stemdistrikten, te weten stemdistrikt I, The Bottom en stemdistrikt II, Windwardside;

  • b.

    Stemdistrikt I omvat The Bottom en St. John, alsmede de directe omgeving daarvan;

  • c.

    Stemdistrikt II omvat Windwardside en Hellsgate, alsmede de directe omgeving daarvan.

Artikel 2

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die zijner afkondiging.