Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste augustus 2007 ter uitvoering van het eerdere besluit van het Bestuurscollege d.d. 28 maart 2007 (660/07) om te komen tot een volledige ziektekostenregeling voor gewezen politieke gezagdragers van het eilandgebied Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste augustus 2007 ter uitvoering van het eerdere besluit van het Bestuurscollege d.d. 28 maart 2007 (660/07) om te komen tot een volledige ziektekostenregeling voor gewezen politieke gezagdragers van het eilandgebied Saba
CiteertitelEilandsbesluit verblijfsaccomodatie gewezen politieke gezagdragers 2007
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

Onbekend
04-09-200710-10-2010Nieuwe regeling

28-03-2007

geen

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste augustus 2007 ter uitvoering van het eerdere besluit van het Bestuurscollege d.d. 28 maart 2007 (660/07) om te komen tot een volledige ziektekostenregeling voor gewezen politieke gezagdragers van het eilandgebied Saba

 

 

Artikel 1

Met ingang van de datum van inwerkingtreding vergoedt het Eilandgebied Saba, onder dezelfde voorwaarden als de Saba Health Care, de verblijfsaccommodatie voor de gewezen politieke gezagdragers en eventuele begeleider(s) indien zij voor medische redenen buiten Saba dienen te verblijven.

Artikel 2

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging.

Artikel 3

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: Eilandsbesluit verblijfsaccomodatie gewezen politieke gezagdragers 2007