Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 4de juli 2007 (nr. 115/07) ter uitvoering van het besluit van het Bestuurscollege d.d. 4 juli 2007 waar besloten is over de verdeling van de functies en portefeuilles van de leden van het bestuurscollege

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 4de juli 2007 (nr. 115/07) ter uitvoering van het besluit van het Bestuurscollege d.d. 4 juli 2007 waar besloten is over de verdeling van de functies en portefeuilles van de leden van het bestuurscollege
CiteertitelEilandsbesluit Portefeuilleverdeling 2007
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

Onbekend
09-04-200910-10-2010Art. 2

08-04-2009

A.B. 2009, no.

onbekend
06-07-200709-04-2009Nieuwe regeling

04-07-2007

A.B. 2007, no.

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 8ste april 2009 (nr. 56/09) ter 8 april 2009 waar besloten is over de (her)verdeling van functies en portefeuilles van de leden van het Bestuurscollege als wijziging van het eerdere besluit tot verdeling van de portefeuilles (115/07)

 

 

Artikel 1

De volgende portefeuilles van het dagelijkse bestuur van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Saba worden als volgt, in alfabetische volgorde, ingesteld:

 • 1.

  Algemene Zaken

 • 2.

  Arbeid en Sociale Zaken

 • 3.

  Archief

 • 4.

  Beveiliging

 • 5.

  Brandweer

 • 6.

  Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen

 • 7.

  Domeinbeheer

 • 8.

  Financiën

 • 9.

  Jeugd- en Vrouwenzaken

 • 10.

  Kadaster

 • 11.

  Landbouw, Veeteelt en Visserij

 • 12.

  Onderwijs, Volksontwikkeling, Cultuur en Sport

 • 13.

  Ontwikkelingsplanning en Economische ontwikkeling

 • 14.

  Openbare werken

 • 15.

  Personeelszaken

 • 16.

  Rampenbestrijding

 • 17.

  Staatkundige structuur

 • 18.

  Toerisme

 • 19.

  Verkeer en Vervoer, Luchthaven, GEBE, SATEL en Haven

 • 20.

  Volksgezondheid en Milieuhygiëne

 • 21.

  Volkshuisvesting

 • 22.

  Voorlichting en Protocol

 • 23.

  Watervoorziening

 • 24.

  Welzijn

Artikel 2

Gerekend te zijn ingegaan op 3 juli 2007, de verdeling van de in artikel 1 genoemde portefeuilles als volgt te doen plaatsvinden:

De Gezaghebber:

 • 3.

  Archief

 • 6.

  Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen

 • 15.

  Personeelszaken

 • 16.

  Rampenbestrijding

 • 22.

  Protocol

Gedeputeerde C. Johnson:

 • 1.

  Algemene Zaken

 • 5.

  Brandweer

 • 7.

  Domeinbeheer

 • 9.

  Jeugdzaken

 • 10.

  Kadaster

 • 12.

  Onderwijs

 • 13.

  Ontwikkelingsplanning en economische ontwikkeling

 • 14.

  Openbare werken

 • 17.

  Staatkundige structuur

 • 18.

  Toerisme

 • 19.

  Verkeer en Vervoer, Luchthaven en SATEL

 • 21.

  Volkshuisvesting

 • 22.

  Voorlichting

Gedeputeerde B. Zagers:

 • 2.

  Arbeid en Sociale Zaken

 • 4.

  Beveiliging

 • 8.

  Financiën

 • 9.

  Vrouwenzaken

 • 11.

  Landbouw, Veelteelt en Visserij

 • 12.

  Volksontwikkeling, Cultuur en Sport

 • 19.

  Haven en GEBE

 • 20.

  Volksgezondheid en Milieuhygiëne

 • 23.

  Watervoorziening

 • 24.

  Welzijn

Artikel 3

Bij ontstentenis of verhindering van een der gedeputeerden worden zijn bevoegdheden waargenomen door de andere gedeputeerde.

Artikel 4

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging.