Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 25 februari 2010 tot instelling beheerder wandelpaden Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 25 februari 2010 tot instelling beheerder wandelpaden Saba
CiteertitelEilandsbesluit instelling beheerder wandelpaden Saba
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba
 2. Eilandsverordening Beheersvergoeding Wandelpaden Saba 2009, art. 1, en 2, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

Onbekend
01-03-201010-10-2010Nieuwe regeling

25-02-2010

A.B. 2010, no. 2

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 25 februari 2010 tot instelling beheerder wandelpaden Saba

 

 

Artikel 1

Aan te wijzen als beheerder van de wandelpaden te Saba: de Saba Conservation Foundation (SCF).

Artikel 2 Taakomschrijving

Als beheerder heeft de Saba Conservation Foundation de volgende taken:

 • -

  Het onderhouden van de wandelpaden in Saba;

 • -

  Het innen van de wandelpaden vergoeding bij de uitbaters van gastenverblijven op het eiland, alsmede van de bezoekers op de in Sabaanse wateren afgemeerde boten;

 • -

  Er zorg voor te dragen dat gastverblijven te allen tijde beschikken over informatiemateriaal dat duidelijke uitleg geeft aan diens gasten over de aard, hoogte en het doel van de beheersvergoeding.

Artikel 3 Bevoegdheid

De beheerder heeft de bevoegdheid om uitbaters van gastenverblijven te verplichten om inzage te geven in dienst registratieformulieren of andere administratieve gegevens, welke de beheerder een duidelijk inzicht kunnen verschaffen inzak de bezoekersaantallen en hun verblijfsduur. De beheerd kan hieromtrent nadere regels stellen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van 1 maart 2010.

Artikel 5 Slotbepalingen en ondertekening

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: Eilandsbesluit instelling beheerder wandelpaden Saba.