Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van het eilandsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering van de artikelen 10, 3e lid en artikel 13, 8e lid, van de Verordening Marien Milieu Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van het eilandsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering van de artikelen 10, 3e lid en artikel 13, 8e lid, van de Verordening Marien Milieu Saba
CiteertitelEilandsbesluit ankerheffingen Saba Marien Park 1997
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba
  2. Verordening Marien Milieu Saba, art. 13, lid 8
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

Onbekend
07-04-199710-10-2010Nieuwe regeling

18-03-1997

A.B. 1997, no. 2

16-07-1996

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van het eilandsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering van de artikelen 10, 3e lid en artikel 13, 8e lid, van de Verordening Marien Milieu Saba

 

 

Artikel 1

Artikel II luidt thans:

De ankerheffing, als bedoeld in artikel 13, 8e lid, van de Verordening Marien Milieu Saba, bedraagt:

  • a.

    US $ 0.15 (NAf 0,27) per bruto register ton bij schepen langer dan 30 meter (100 voet) en:

  • b.

    US $ 3. — (NAf 5,40) per passagier van schepen met een lengte van 30 meter (100 voet) of minder.

Artikel 2

Dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen treedt in werking op 7 april 1997.

Artikel 3

Dit eilandsbesluit wordt aangehaald als “Eilandsbesluit ankerheffingen Saba Marien Park 1997”

Artikel 4

Dit eilandsbesluit wordt in het Afkondigingsblad Saba geplaatst.