Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 24ste januari 2007 ter uitvoering van het besluit van het Bestuurscollege d.d. 18 januari 2007 om de verkiezingen van de leden van de eilandsraad te bepalen op 20 april 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 24ste januari 2007 ter uitvoering van het besluit van het Bestuurscollege d.d. 18 januari 2007 om de verkiezingen van de leden van de eilandsraad te bepalen op 20 april 2007
CiteertitelEilandsbesluit Verkiezingen 2007
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverkiezingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

Onbekend
25-01-200710-10-2010Nieuwe regeling

24-01-2007

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 24ste januari 2007 ter uitvoering van het besluit van het Bestuurscollege d.d. 18 januari 2007 om de verkiezingen van de leden van de eilandsraad te bepalen op 20 april 2007

 

 

Artikel 1
  • 1.

    De dag der verkiezingen van de leden van de Eilandsraad te bepalen op 20 april 2007.

  • 2.

    De dag der kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad te bepalen op 1 maart 2007.

  • 3.

    De dag van de sluiting van het kiezersregisterte bepalen op 30 januari 2007.

Artikel 2

Dit eilandsbesluit, houdene algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging.

Artikel 3

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: Eilandsbesluit Verkiezingen 2007.