Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Vergoedingen gemeentelijke sportaccommodaties 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVergoedingen gemeentelijke sportaccommodaties 2011
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2017Actualisatie

16-12-2010

Vergoedingen gemeentelijke sportaccommodaties 2011, RV 86b

Tekst van de regeling

Artikel 1

VERGOEDINGEN GEMEENTELIJKE OVERDEKTE SPORTACCOMMODATIES 2011

 

     
Voor het gebruik van de gehele sporthal op maandag t/m vrijdag, per klokuur  € 25,95  € 25,80 
Voor het gebruik van de gehele sporthal op zaterdag en zondag, per klokuur € 30,35       € 30,20
Voor het gebruik van de halve sporthal op maandag t/m vrijdag, per klokuur € 13,00 € 12,90
Voor het gebruik van de halve sporthal op zaterdag en zondag, per klokuur € 15,20 € 15,10
Voor het gebruik van de gehele AP- sportzaal op maandag t/m vrijdag, per klokuur € 25,95 € 25,80
Voor het gebruik van de gehele AP- sportzaal op zaterdag en zondag,per klokuur € 25,95 € 30,20
Voor het gebruik van de halve AP- sportzaal op maandag t/m vrijdag, per klokuur € 13,00 € 12,90
Voor het gebruik van de halve AP-sportzaal op zaterdag en zondag per klokuur € 13,00 € 15,10
Voor het gebruik van het gemeentelijk gymnastieklokaal Beregracht op maandag t/m vrijdag, per klokuur € 11,80 € 12,90
Voor het gebruik van het gemeentelijk gymnastieklokaal Beregracht op zaterdag en zondag, per klokuur € 11,80 € 15,10

 De genoemde tarieven, worden met 100% verhoogd, indien de accommodaties worden gebruikt door personen buiten verenigingsverband of door instellingen, die door middel van dat gebruik winst beogen of een inkomen trachten te verwerven, dat ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders, dan wel door buiten de gemeente gevestigde verenigingen, instellingen en personen;

De genoemde tarieven worden met 100% verhoogd, indien de accommodaties worden gebruikt op tijdstippen waarvoor geen vergunning is verleend;

Genoemde tarieven worden toegepast met ingang van 1 januari 2011.