Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Fryslân

Verificatie OMS-melding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerificatie OMS-melding
CiteertitelVerificatie OMS-melding
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2015Nieuwe regeling

04-06-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verificatie OMS-melding

De Bestuurscommissie Veiligheid van Veiligheidsregio Fryslân;

 

overwegende, dat het in het belang van het terugdringen van ongewenste en onechte OMS-meldingen noodzakelijk wordt geacht om nadere regels te stellen;

 

gelet op het Mandaatbesluit Bestuurscommissie Veiligheid van 28 november 2013;

 

B E S L U I T :

 

tot invoering verificatie brandmeldingen van automatische brandmeldinstallaties (OMS-meldingen) overeenkomstig de 1 + 2 minutenregeling tot 1 januari 2017.

De 1 + 2 minutenregeling houdt in:

 • a.

  Na ontvangst van een OMS-melding heeft de meldkamer 1 minuut de tijd om telefonisch contact te leggen met het meldadres;

 • b.

  Is er binnen 1 minuut geen telefonisch contact met het meldadres, dan wordt met prioriteit 1 gealarmeerd;

 • c.

  Is er binnen 1 minuut wel telefonisch contact met het meldadres, dan is er vanaf het ontstaan van dit contact nog 2 minuten tijd om de melding te verifiëren;

 • d.

  Wanneer binnen het tijdsbestek van 2 minuten geen duidelijkheid bestaat over de melding, dan wordt alsnog met prioriteit 1 gealarmeerd.

 

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 4 juni 2015.

Aldus besloten in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid d.d. 4 juni 2015.

De Bestuurscommissie Veiligheid van Veiligheidsregio Fryslân,

de secretaris, de heer M. Kool

de voorzitter, de heer F.J.M Crone