Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Fryslân

Inkoopvoorwaarden VRF

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInkoopvoorwaarden VRF
CiteertitelInkoopvoorwaarden VRF
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2015Nieuwe regeling

15-10-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling, 2015, 336

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoopvoorwaarden VRF

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân;

 

overwegende, dat het in het belang van het voldoen aan de betreffende wet- en regelgeving noodzakelijk wordt geacht de inkoopvoorwaarden te herijken;

gelet op het bepaalde in de Aanbestedingswet 2012;

 

B E S L U I T :

 

  • 1.

    De Algemene Inkoopvoorwaarden Veiligheidsregio Fryslân, zoals vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2013, per 1 november 2015 in te trekken.

  • 2.

    Per 1 november 2015 de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden dd. 26 maart 2014 met de onderliggende voorwaarden Diensten (ARVODI) en IT (ARBIT) van toepassing te verklaren.

  • 3.

    Per 1 november 2015 tevens van toepassing te verklaren het Aanbestedingsreglement Werken 2012, gepubliceerd op 15 februari 2013 in de Staatscourant (Jaargang 2013, nr. 3075).

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 15 oktober 2015.

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,

De voorzitter, de heer F.J.M. Crone

De secretaris, de heer W.K. Kleinhuis