Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Fryslân

Wijziging Arbeidsvoorwaarden VRF 2016/1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingWijziging Arbeidsvoorwaarden VRF 2016/1
CiteertitelWijziging Arbeidsvoorwaarden VRF 2016/1
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO car-uwo.nl

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2016nieuwe regeling

07-06-2016

Blad gemeenschappelijke regeling, 2016, 300

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging arbeidsvoorwaarden VRF 2016/1

De portefeuillehouder Personeel en Organisatie in het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân;

 

overwegende dat artikel 26, lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân bepaalt dat voor het personeel de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) van toepassing is;

 

gelet op het mandaatbesluit van het dagelijks bestuur aan de portefeuillehouder Personeel en Organisatie van 13 september 2007 met betrekking tot het vaststellen van wijzigingen in de CAR/UWO;

 

B E S L U I T :

de Arbeidsvoorwaarden VRF te wijzigen overeenkomstig de volgende LOGA-brieven:

 

 • 1.

  van 7 september 2015, kenmerk ECWGO/U201501380 betreffende arbeidsvoorwaarden banenafspraak;

 • 2.

  van 2 december 2015, kenmerk ECWGO/U201502055 betreffende tekst CARUWO in verband met herziening hoofdstuk 3 (correctie LOGA brief 19 november 2015);

 • 3.

  van 29 januari 2016, kenmerk ECWGO/U201600078 betreffende aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren;

 • 4.

  van 19 februari 2016, kenmerk ECWGO/U201600259 betreffende Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd;

 • 5.

  van 22 februari 2016, kenmerk ECWGO/U201600266 betreffende technische wijzigingen CARUWO;

 • 6.

  van 23 maart 2016, kenmerk ECWGO/U201600450 betreffende aandachtspunten in verband met invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR;

 • 7.

  van 7 april 2016, kenmerk ECWGO/U201600159 betreffende wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2016 – 2017;

 • 8.

  van 31 mei 2016, kenmerk ECWGO/U201600848 betreffende revisie integrale toelichting bij de CAR/UWO.

 

De diverse onderdelen van dit besluit treden in werking op de datum zoals deze vermeld is in voornoemde LOGA-brieven.

 

Aldus besloten door de portefeuillehouder Personeel en Organisatie in het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân op 7 juni 2016

De portefeuillehouder Personeel en Organisatie in het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,

de heer Tj. van Bekkum