Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Fryslân

Aanwijsbesluit werkkostenregeling 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit werkkostenregeling 2016
CiteertitelAanwijsbesluit werkkostenregeling 2016
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2016Onbekend

23-06-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling, 2016, 320

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit werkkostenregeling 2016

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

 

gelezen het voorstel aan het directieteam van 23 mei 2016;

 

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad (brief 16 juni 2016);

 

BESLUIT:

 

het aanwijsbesluit werkkostenregeling, geldend met ingang van 1 januari 2015, te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

 • A.

  De volgende uitgaven/vergoedingen aan te wijzen als onderdeel van de forfaitaire ruimte in het kader van de Werkkostenregeling:

  • a.

   uitgaven met betrekking tot diverse (personele) activiteiten zoals personeelsuitjes, kerstattenties, lief en leed en personeelsbijeenkomsten niet op eigen locatie of zonder externen;

  • b.

   fietsvergoeding in het kader van het cafetariamodel;

  • c.

   fitness vergoeding;

  • d.

   uitkering aan medewerker als gevolg van schade eigen auto, niet gedekt door verzekering;

  • e.

   premie en uitkering bepaalde personeelsverzekeringen.

 • B.

  De onder A. genoemde uitgaven/vergoedingen jaarlijks te budgetteren en wel als volgt:

  • a.

   de uitgaven genoemd onder A. sub a. tot maximaal € 200.000,--, te verdelen over de afdelingen op basis van het aantal medewerkers inclusief vrijwilligers, maximaal € 26.000,--, te verdelen over de afdelingen op basis van het aantal medewerkers exclusief vrijwilligers en maximaal € 5.000,-- toe te delen aan de directie;

  • b.

   de vergoeding onder A. sub b. tot maximaal € 30.000,--, toereikend voor de aanschaf van 60 fietsen, inclusief bonnen en verzekeringen voor een maximaal bedrag van € 500,--, één keer in de zeven jaar;

  • c.

   de vergoeding onder A. sub. c tot maximaal € 25.000,--;

 • C.

  Medewerkers die hun loonheffingsvrijstelling aanwenden bij een andere werkgever uit te sluiten van de onder A. sub b genoemde vergoeding;

   

 • D.

  Brandweervrijwilligers uit te sluiten van de onder A. sub c. genoemde vergoeding;

   

 • E.

  De ingangsdatum van dit gewijzigd Aanwijsbesluit werkkostenregeling te bepalen op 1 juli 2016;

   

 • F.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijsbesluit werkkostenregeling 2016”.

 

Leeuwarden, 23 juni 2016

algemeen directeur Veiligheidsregio Fryslân,

W.K. Kleinhuis