Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Verkeersbesluit AGV vaarsnelheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerkeersbesluit AGV vaarsnelheden
CiteertitelVerkeersbesluit AGV vaarsnelheden
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeersbesluit
Externe bijlagenKaart AGV Vaarsnelheden Toelichting Vaarreglement AGV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2019Verkeersbesluit AGV vaarsnelheden

07-05-2019

wsb-2019-6348

BBV18.0425 III C

Tekst van de regeling

Intitulé

Verkeersbesluit AGV vaarsnelheden

 

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP AMSTEL GOOI EN VECHT

BBV 18.0425 III C

 

Bij besluit van 07-05-2019 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het Verkeersbesluit AGV vaarsnelheden vastgesteld.

 

Gelet op

  • het feit dat het dagelijks bestuur door de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, krachtens artikel 2, lid 3 Scheepvaartverkeerswet, is aangewezen als bevoegd gezag voor de toepassing van de Scheepvaartverkeerswet (het zogeheten “nautisch beheer”);

  • de belangen bedoeld in artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet, en het bepaalde in artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement en artikel 1, lid 1 Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

 

Overwegende

  • dat het dagelijks bestuur het uit overwegingen van doelmatigheid wenselijk acht bij algemene regeling door middel van een bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken:

    • beperkingen te stellen aan de maximale vaarsnelheden;

    • een verbod in te stellen voor het varen met een motorschip;

 

Besluit

I. Het is verboden zich met een motorschip te begeven op de door de provincie aangewezen vaarwegen in het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zoals in de kleur rood is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten (nr. IB20180060).

 

IA. Het is verboden zich met een motorschip te begeven op alle overige wateren in het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, met uitzondering van de Vestinggrachten Naarden, Karnemelksloot, ’s Gravelandse Vaart, Oude Haven Hilversum, Spiegelplas, De Diemen (1, 2 en 3), Wijde Blik en het Abcoudermeer.

 

II. Het is verplicht de vaarsnelheid te beperken tot 6 km/u op de vaarwegen en wateren in het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zoals in de kleur groen is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart (nr. IB20180060).

 

III. Het is verplicht de vaarsnelheid te beperken tot 9 km/u op de vaarwegen en wateren in het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zoals in de kleur blauw is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart (nr. IB20180060).

 

IV. Vrij te stellen van de verboden zoals genoemd onder I. en IA. voor motorschepen, waarmee in opdracht van of namens het bevoegd gezag beheer- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht en voor motorschepen ten behoeve van toezicht en handhaving.

 

V. Vrij te stellen de verboden onder I. en IA. en van de geboden zoals genoemd onder II. en III. voor schepen, die krachtens artikel 3.27 van het Binnenvaartpolitiereglement een blauw licht tonen.

 

VI. Dat ontheffingen verleend van de onder I. en IA. genoemde verboden tot het varen met een motorschip of voor het varen met andere snelheid dan genoemd in II. en III., krachtens eerdere Verkeersbesluiten van het waterschap, worden geacht van dit Verkeersbesluit te zijn verleend krachtens de artikelen 7 en 8 van de Scheepvaartverkeerswet.

 

Amsterdam,  07-05-2019

Het Dagelijks Bestuur,

 

dr. ir. G. van den Top

dijkgraaf

 

drs. H.J. Kelderman

secretaris-directeur