Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Verkeersbesluit AGV duiken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerkeersbesluit AGV duiken
CiteertitelVerkeersbesluit AGV duiken
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeersbesluit
Externe bijlageToelichting Vaarreglement AGV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2019Verkeersbesluit AGV duiken

07-05-2019

wsb-2019-6349

BBV18.0425 III B

Tekst van de regeling

Intitulé

Verkeersbesluit AGV duiken

 

 

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT,

BBV18.0425 III B

 

Bij besluit van 07-05-2019 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het Verkeersbesluit AGV duiken vastgesteld.

 

Gelet op

  • dat het dagelijks bestuur door de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, krachtens artikel 2, lid 3 Scheepvaartverkeerswet, is aangewezen als bevoegd gezag voor de toepassing van de Scheepvaartverkeerswet (het zogeheten “nautisch beheer”);

  • de belangen als bedoeld in artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet, het bepaalde in artikel 6.22, lid 1 van het Binnenvaartpolitiereglement, en artikel 1, lid 1 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

 

Overwegende dat

  • het gewenst is de veiligheid van duikers te waarborgen door het vaststellen van een duikzone in de Spiegelplas;  

 

Besluit 

I. Wijst aan als duikzone: het deel van de Spiegelplas gelegen aan de noord-noordoostelijke oever van de Spiegelplas tot 50 meter uit de kant, over een lengte van ongeveer 400 meter langs het Googpad, nader aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart.

 

II. De duikzone is gesloten voor alle scheepvaartverkeer.

 

III. De duikzone wordt kenbaar gemaakt door middel van het plaatsen:

  • van geelgekleurde boeien met topteken A1;

  • van borden als bedoeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, onder A.1, F.2, met de tekst "400 meter", en F.3, met de tekst “Duikzone”, aan de oever aan weerszijden van de duikzone.

 

Amsterdam,  07-05-2019

 

Het Dagelijks Bestuur,

dr. ir. G. van den Top

dijkgraaf

 

drs. H.J. Kelderman

secretaris-directeur