Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Ondermandaat vervanging archiefbescheiden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaat vervanging archiefbescheiden
CiteertitelOndermandaat vervanging archiefbescheiden
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit dagelijks bestuur van 17 november 2016, Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 548

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2016nieuw besluit

22-12-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 28 december 2016, 653

79978-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat vervanging archiefbescheiden

 

 

Op 17 november 2016 heeft het dagelijks bestuur van de GR WIL het besluit genomen tot vervanging door digitale reproducties van de papieren archiefbescheiden, die op grond van de vigerende selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, waarna deze papieren archiefbescheiden worden vernietigd.

In dit besluit heeft het DB mandaten en machtigingen verstrekt aan mij, directeur, met de mogelijkheid van ondermandaat aan de manager Bedrijfsbureau.

 

Het DB-besluit is bekendgemaakt in het Blad gemeenschappelijke regelingen van 22 november 2016, nr. 548. Deze wordt als bijlage bijgevoegd.

 

Ondermandaat

Bij deze verleen ik de manager Bedrijfsbureau het ondermandaat c.q. machtiging voor:

  • -

    Het opstellen en ondertekenen van de verklaring ex artikel 8 Archiefbesluit 1995;

  • -

    Het nemen van besluiten voor uitbreiding van werkprocessen, de archivaris gehoord.

     

Dit ondermandaat wordt bij de eerstvolgende wijziging van de Mandaatregeling WIL opgenomen in het “Overzicht behorende bij de Mandaatregeling Werk en Inkomen Lekstroom”.

 

Dit ondermandaatbesluit wordt bekend gemaakt in het Blad gemeenschappelijke regelingen.

 

Datum besluit: 22 december 2016

 

Ondertekening:

R.Esser

directeur