Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Wieringen (Verordening GBA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96
  2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-200518-10-2012Vernieuwing van inhoud en procedures

10-02-2005

Register van bekendmaking, 2005, 241

II-16

Tekst van de regeling

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Raadsbesluit 2004: II - 16 De raad van de gemeente Wieringen

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringen van 8 februari 2005

Overwegende dat de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens verplicht tot het vaststellen van een verordening waarbij onder andere het verstrekkingenregime is vastgelegd;

Overwegende dat de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens per 1 september 2001 van invloed is op het verstrekkingenregime van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens,

Besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1

Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

Artikel 2

  • 1.

    Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

  • 2.

    Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie. Op dit tijdstip wordt ingetrokken de Privacyverordening Gemeentelijk basisadministratie vastgesteld op 29 november 2001 en gewijzigd op 8 april 2004.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Wieringen (Verordening GBA).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Wieringen in de openbare vergadering van 10 februari 2005.