Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Verordening tot wijziging van de verordening winkeltijden Wieringen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de verordening winkeltijden Wieringen
CiteertitelVerordening tot wijziging van de verordening winkeltijden Wieringen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum van inwerkingtreding is een schatting

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Winkeltijdenwet, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-199717-10-2013Wijziging van artikel 10 en wijziging van de toelichting op artikel 5

24-04-1997

Onbekend, 1997

III-6

Tekst van de regeling

NO. III-6

De raad van de gemeente Wieringen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 maart 1997, no. III-6 ;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de "verordening winkeltijden Wieringen".

Artikel 1

Artikel 10 (Toerisme)

dient te worden gewijzigd als volgt:

"De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente, niet voor:

a. de verkoop in winkels gelegen binnen de gemeente Wieringen:

gedurende het tijdvak van 1 maart tot 1 november:

* op zondag, tweede paasdag, hemelvaartsdag en tweede pinksterdag van 09.00 tot 22.00 uur;

b. de verkoop in winkels gelegen op de Afsluitdijk binnen de gemeente Wieringen:

Gedurende het tijdvak van 1 november tot 1 maart:

* op zondag, eerste kerstdag, tweede kerstdag en nieuwjaarsdag van 09.00 tot 17.00 uur.

c. de verkoop in winkels gelegen in Den Oever waarin uitsluitend of in hoofdzaak hengelsportartikelen plegen te worden verkocht:

gedurende het gehele jaar:,

* op zaterdag van 05.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 21.00 uur.

* op overige werkdagen van 05.00 tot 09.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur.

gedurende het tijdvak van 1 maart tot 1 november:

* op zondag, tweede paasdag, hemelvaartsdag en tweede pinksterdag van 05.00 tot 10.00 uur.

gedurende het tijdvak van 1 november tot 1 maart:

* op zondag, eerste kerstdag, tweede kerstdag en nieuwjaarsdag van 05.00 tot 10.00 uur.

Artikel 2

De toelichting op artikel 5 (zon- en feestdagen) dient te warden gewijzigd als volgt:

"Op maximaal 12 zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het openingsverbod. Burgemeester en wethouders hebben deze bevoegdheid gedelegeerd gekregen van de gemeenteraad. Voor de toepassing van het artikel kan de gemeente in afzonderlijke delen gesplitst worden."