Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Verordening tot wijziging van de havenverordening 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de havenverordening 2002
CiteertitelVerordening tot wijziging van de havenverordening 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200301-01-2014Wijziging van artikel 17

26-06-2003

Register van bekendmakingen, 2003, 169

IV-9a

Tekst van de regeling

Gezien het voorstel van 24 juni 2003, no. IV - 9a; besluit:

vast te stellen de navolgende VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE HAVENVERORDENING 2002;

Artikel 1

Artikel 17 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

"Het is verboden zonder daartoe bevoegd te zijn een schip te betreden, te ontmeren of te verplaatsen."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

De raad voornoemd,

Griffier,Voorzitter,

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Wieringen, gehouden op 26 juni 2003.