Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Bouwverordening Gemeente Wieringen vastgesteld d.d. 30 september 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingBouwverordening Gemeente Wieringen vastgesteld d.d. 30 september 2010
CiteertitelBouwverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-201014-06-2012nieuwe regeling

30-09-2010

Register van bekendmaking, 2010, 370

IX-10

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2010: IX - 10

De raad van de Gemeente Wieringen;

Gezien de ledenbrieven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

Gezien het voorstel van het college van 17 augustus 2010;

Gelet op artikel 8 van de Woningwet,

B e s l u i t

De nieuwe bouwverordening 2010 vast te stellen conform de wijzigingen genoemd in de bijlage “Bouwverordening Gemeente Wieringen vastgesteld d.d. 30 september 2010” en de “Toelichting Bouwverordening Gemeente Wieringen vastgesteld d.d. 30 september 2010”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Wieringen, gehouden op 30 september 2010.

De raad voornoemd,