Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Beleidsregel wegwedstrijden Wieringermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingBeleidsregel wegwedstrijden Wieringermeer
CiteertitelBeleidsregel wegwedstrijden Wieringermeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeerswet 1994, art. 148

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-200404-01-2012Nieuwe regeling

05-10-2004

Wieringermeerbode, 15-10-2004

geen

Tekst van de regeling

Artikel 1

Beleidsregels wegwedstrijden Wieringermeer Aan de ontheffing worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

a De aan de wedstrijd deelnemende voertuigen moeten aan de voor- en achterzijde duidelijk zijn voorzien van het volgende herkenningsteken: de letter R (7cm hoog) met daaronder het deelnemers nummer (dan hoog), beide in zwart op een witte achtergrond van minimaal 20x20 cm.

b Het bepalen en inrichten van de locaties van posten voor cuntrole en verzorging moet in overleg gebeuren met de toezichthouder gemeente, het politiekorps dat de wedstrijd zal begeleiden en de betrokken wegbeheerders.

c Behalve de voertuigen van politie, verkeersregelaars en de wedstrijdorganisatie mogen géén andere voertuigen de deelnemers begeleiden.

 

e Het overige verkeer mag met door de wedstrijd worden opgehouden of gehinderd, tenzij dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de begeleidende politie. Een eventueel oponthoud mag niet langer duren dan 10 minuten.

f Het vertrek van de deelnemers dient op elk vertrek punt en na ieder oponthoud zo te worden geregeld dat opeenhoping van deelnemers wordt voor komen.

g De wedstrijdorganisatie moet er voor zorgen dat zich achter de zogenaamde ‘bezemwagen’ géén deelnemers meer op de weg bevinden.

h Zodra bekend is dat de wedstrijd niet doorgaat, dient de aanvrager dit direct mede te delen aan de contactpersoon en de overige bij de wedstrijd betrokken instanties.

i Indien schade aan de rijbaan, de berm, het wegmeubilair e.d. is ontstaan, moet de ontheffinghouder de contactpersoon hiervan direct op de hoogte te stellen. De ontheffinghouder moet daar bij aangeven wat de schade is en bij wie of welke verzekeringsmaatschappij een eventuele schade claim kan worden ingediend.