Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Beleidsregels verlenen ontheffing van het verbod tot parkeren grote voertuigen in bebouwde kom in de nacht en het weekeinde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingBeleidsregels verlenen ontheffing van het verbod tot parkeren grote voertuigen in bebouwde kom in de nacht en het weekeinde
CiteertitelBeleidsregels verlenen ontheffing van het verbod tot parkeren grote voertuigen in bebouwde kom in de nacht en het weekeinde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Wieringermeer, art. 5.1.7 lid 4.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-200004-01-2012nieuwe regeling

05-12-2000

Wieringermeerbode, 19-12-2000

geen

Tekst van de regeling

Beleidsregels verlenen ontheffing van het verbod tot parkeren grote voertuigen in bebouwde kom in de nacht en het weekeinde (art. 5.I.7 lid 4 APV) Burgemeester en wethouders van Wieringermeer: Gelet op artikel 5.1.7 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 4:81 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 1

BESLUITEN: Vast te stellen de navolgende beleidsregels, in acht te nemen bij het besluiten op een aanvraag om ontheffing door de rechthebbende op of gebruiker van een groot voertuig, op de weg te parkeren binnen de bebouwde kom gedurende de nacht en het weekeinde, als bedoeld in bovengenoemd APV-artikel.

 • 1.

  De ontheffing kan alleen worden verleend als er geen sprake is van (een) (objectieve) klacht(en) uit de omgeving over de betreffende wagen en er tevens geen duidelijk ongewenste situatie is of zal ontstaan uit oogpunt van uiterlijk aanzien en/of parkeerruimte ter plaatse. Hierbij gelden o.a. als criteria: -het formaat van het voertuig (is het juist groter dan 6 m lang en/of 2.40 hoog, of is het veel te groot?) -de situatie ter plaatse (woonbebouwing die er op uitziet of niet, waardevol groen, belemmeringen voor openbare voorzieningen, gaat het om één solitaire vrachtwagen op een niet in het oog vallende plek of juist duidelijk zichtbaar enz);

 • 2.

  De ontheffing kan voorts alleen worden verleend indien het parkeren geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid en voor de kwaliteit van het wegdek. Hierover wordt advies van de politie resp. (zonodig) van de sector Grondgebiedszaken gevraagd.

 • 3.

  De motieven van aanvrager vormen, indien punten 1 en 2 geen belemmering opleveren, een extra grond om af te wegen of de ontheffing kan worden verleend. Daarbij vormt het gemak van het hebben van zijn voertuig vlakbij huis en de waarde van de lading of apparatuur geen motief.

 • 4.

  Indien op grond van bovenstaande motieven voor meerdere voertuigen een zelfde locatie zou moeten worden aangewezen, kan dit reden zijn om te overwegen of deze plaats moet worden aangewezen als een plaats waar het verbod in zijn algemeenheid niet van toepassing is (art. 5.1.7 lid 4, laatste zinsdeel).

Ondertekening

Wieringerwerf, 5 december 2000. Burgemeester en wethouders voornoemd,