Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Wieringermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Wieringermeer
CiteertitelVerordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Wieringermeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpOnderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op het primair onderwijs, art.140 en Wet op het voortgezet onderwijs, art. 96g

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-200901-08-200901-01-2012Nieuwe regeling

24-09-2009

Wieringermeerbode, 16-10-2009

2009 - 053

Tekst van de regeling

Raadsbesluit nr. 2009 053, agendapunt 15— De raad der gemeente Wieringermeer; overwegende dat per 1 januari 2004 het openbare basisonderwijs is overgedragen aan de Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus; dat daardoor de wettelijke verplichting is ontstaan de toekenning van voorzieningen in het kader van aan vullend gemeentelijk beleid ten aanzien van het onderwijs bij verordening te regelen; gezien het op overeenstemming gevoerde overleg met de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in de gemeente Wieringermeer; gelezen het voorstel van het college van 23juni 2009; gelet op artikelen 140 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 96g van de Wet op het voortgezet Onderwijs, gelezen het advies van de Commissie Samenlevingszaken van 7 september 2009; besluit: vast te stellen de navolgende VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING ONDERWIJS GEMEENTE WIERINGERMEER

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen