Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening houdende algemene regelen omtrent het plaatsen, hebben en onder-houden van gedenktekenen en beplantingen op graven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening houdende algemene regelen omtrent het plaatsen, hebben en onder-houden van gedenktekenen en beplantingen op graven
CiteertitelGedenktekenverordening Wieringermeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1981Nieuwe regeling

28-10-1980

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Veroderdning houdende algemene regelen omtrent het plaatsen, hebben en onderhouden van gedenktekenen en beplantingen op graven. 

Artikel 1

De grootte van gedenktekenen voor personen van twaalf jaar en ouder moet voldoen aan de volgende afmetingen: Staande steen Zerk Raamwerk (randen) Breedte Hoogte Breedte LengteMinimaal 60 cm 75 cm 65 cm 160 cmMaximaal 80 cm 100 cm 90 cm 200 cm Raamwerk (randen) graniet Breedte Hoogte Lengte Minimaal 65 cm 6 cm 160 cm Maximaal 90 cm 10. cm 200 cm

Kruisen Zerken op twee graven Hoogte Breedte LengteMinimaal 80 cm 160 cm 200 cmMaximaal 140 cm 180 cm 200 cmRaamwerk (randen) van andere steensoorten Breedte Hoogte Lengte Minimaal 65 cm 10 cm 160cm Maximaal 90 cm 15cm 200 cm

De grootte van de gedenktekenen voor kinderen tot twaalf jaar moet voldoen aan de volgende afmetingen:

Staande steen Breedte HoogteMinimaal 50cm 50cmMaximaal 80 cm 80 cm Zerk Breedte LengteMinimaal 65cm 80cmMaximaal 80 cm 125 cm

Raamwerk (randen) graniet Breedte Hoogte Lengte Minimaal 65cm 6cm 80cmMaximaal 80 cm 10 cm 125 cm

Kruisen HoogteMinimaal 50 cmMaximaal 80 cmRaamwerk (randen) van andere steensoorten Breedte Hoogte LengteMinimaal 65 cm 10 cm 80 cm Maximaal 80 cm 15 cm 125 cm

De hoogte wordt gemeten boven de betonplaat. De afmetingen van de raamwerken worden buitenwerks gemeten.

Artikel 2

Voor monumenten met een zogenaamde voetsteen gelden dezelfde hoogte- afmetingen als voor staande stenen. De breedte van deze monumenten en de afmetingen van de voetstenen moeten in juiste verhouding staan tot de hoogte, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

Artikel 3

 • 1.

  Staande stenen van 75-100 cm hoog moeten ten minste 30 cm en kleinere stenen ten minste 25 cm in de grond geplaatst worden.

 • 2.

  Kruisen met een grotere hoogte van 100 cm moeten ten minste 40 cm en kleinere kruisen ten minste 30 cm in de grond geplaatst worden.

 • 3.

  De dikte van staande stenen van graniet moet ten minste 4 cm bedragen.

 • 4.

  De dikte van staande stenen van andere steensoorten moet ten minste 5 cm bedragen.

Artikel 4

Zerken moeten ten minste 8 cm dik zijn en steeds worden ondersteund door een betonnen of natuurstenen plaat of raamwerk van voldoende zwaarte. De hoogte mag bij het hoofdeinde ten hoogste 40 cm zijn en bij het voeteneinde ten hoogste 25 cm boven de grond uitsteken. De helling van de zerk mag ten hoogste 15 cm op 200 cm bedragen.  

Artikel 5

Platen van natuursteen op stenen of zerken moeten ten minste 2 cm dik zijn en daarop bevestigd met koperen schroeven en moeren door de steen heen,. of met kolomschroeven in lood gevat; losse platen van natuursteen moeten ten minste 4 cm dik zijn.  

Artikel 6

 • 1.

  Bij raamwerken mag de breedte van de banden niet groter zijn dan 12 cm en niet kleiner dan 8 cm.

 • 2.

  De raamwerken moet drie -of vierdelig zijn. Indien de raamvullingen uit marmerslag, grond of dergelijke bestaan, moet hieronder een betonplaat ter dikte van ten minste 4 cm worden aangebracht. Deze platen mogen uit ten hoogste twee delen bestaan.

 • 3.

  De natuursteenslag mag niet kleiner zijn dan 1 cm3.

Artikel 7

Als regel wordt slechts het gebruik van natuursteen en/of baksteenmetselwerk toegestaan.

Artikel 8

Staande stenen, monumenten, kruisen en dergelijke moeten geheel aan het boveneinde van het graf worden geplaatst, vóór een eventueel aanwezige of te plaatsen achterband.

Artikel 9

Hekwerken, bloembakken, trommels of dozen, portretten, beeldjes, duiven en dergelijke voorwerpen mogen niet op graven worden geplaatst.

Artikel 10

Het gebruik van laagblijvende en niet breed uitgroeiende beplantingen op de graven is mogelijk, echter alleen in overleg met het hoofd van de sectie Openbare Werken en Groen.

Artikel 11

De naam van de steenhouwer mag slechts op niet opvallende wijze aan de achterzijde van de gedenktekenen worden aangebracht; de letters mogen niet worden gekleurd.

Artikel 12

Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 17 en 18 van de Begraafplaats en verordening Wieringermeer moet een aanvrage met vier tekeningen bij burgemeester en wethouders worden ingediend. De plaatsing en de soort van eventuele beplanting moet worden aangegeven.

Artikel 13

De plaatsing van gedenktekenen en andere voorwerpen, na verkregen vergunning, moet steeds geschieden in overleg met het hoofd van de sectie Openbare Werken en Groen.

Artikel 14

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning als bedoeld in artikel 12 te allen tijde bijzondere voorwaarden verbinden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen voorts nadere eisen stellen ten aanzien van vorm, kleur, afwerking en constructie van de gedenktekenen.

Artikel 15

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 12 van de algemene regelen omtrent het plaatsen, hebben en onderhouden van gedenktekenen en beplantingen op graven afwijken.

Artikel 16

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel “Gedenktekenverordening Wieringermeer”.

Artikel 17

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1981. Op dat tijdstip vervalt de verordening, vastgesteld bij besluit van 3 december 1952.