Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winterswijk

Besluit subsidieplafonds Winterswijk 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinterswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit subsidieplafonds Winterswijk 2020
CiteertitelBesluit subsidieplafonds Winterswijk 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Winterswijk/603213/CVDR603213_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-319875

192450

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit subsidieplafonds Winterswijk 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2017;

besluit

 

vast te stellen het

 

Besluit subsidieplafonds Winterswijk 2020

 • 1.

  De Subsidieplafonds voor het jaar 2020 worden als volgt vastgesteld:

   

  Programma naam

  Activiteit

  bedrag

  2 Veiligheid, vergunningverlening en handhaving

  Rampenbestrijding en crisisbeheersing

  2.263

  Zwerfdieren

  33.200

  3 Regionale en grensoverschrijdende samenwerking

  Regio Deal Achterhoek

  186.000

  Grenzhoppers Business School

  31.000

   

   

   

   

   

  4 Maatschappelijke participatie, Gezondheid en zorg

  E.H.B.O. (Eerste hulp bij ongelukken)

  500

  Herstel Verslavingsproblematiek

  8.600

  Mantelzorgers

  106.000

  Vrijwilligers

  48.250

  Maatjesproject

  30.000

  Slachtofferhulp

  7.707

  Preventie

  1.100

  Welzijn ouderen

  6.439

  Buurtbemiddeling

  36.450

  Peuteropvang

  174.966

   

   

   

   

   

  5 Jeugd en onderwijs

   

   

   

   

   

   

  Steungezinnen

  13.700

  Gecertificeerde instellingen

  480.000

  Preventie jeugd

  45.933

  Veilig thuis

  193.000

  Plaatselijk jeugd en jongerenwerk

  11.950

  Speeltuinwerk

  14.676

  ‘t Stekkie

  5.000

  Jeugdgezondheidszorg 0 t/m 4 jaar

  418.860

  Jeugdgezondheidszorg maatwerk

  39.487

  Innovatieve activiteiten sociaal domein

  364.000*

   

   

   

   

   

   

   

  7 Cultuur, sport en vrijetijdseconomie

  Erfgoed klus Brigade

  6.300

  Terra Temporalis

  85.000

  Zwembad Jaspers

  358.172

  Strandbad

  9.632

  Sportcomplex Avanti

  6.400

  Sportcomplex WTC

  12.350

  Sportcomplex Huitinkveld Trias

  14.350

  Schouwburg de Storm

  541.890

  Boogie Woogie

  698.507

  Openbare bibliotheek Oost-Achterhoek

  386.730

  Muziekverenigingen

  25.550

  Exploitatie Museum

  35.259

  Villa Mondriaan (museum)

  104.796

  Lokale omroep

  15.500

  Cultuur en erfgoedpact

  20.800

  Gehandicaptensport

  1.500

   

  8 Ruimtelijke Ontwikkeling in de kern en mobiliteit

  Spoorwegovergangen

  5.500

  Rijwielpaden Woold

  600

  Verkeersveiligheid VVN

  5.100

  9 Werk en inkomen

  Voedselbank

  12.000

   

  10 Economie en bedrijvigheid

   

  Marketing Organisatie Winterswijk

  100.000

  Stichting Achterhoek Toerisme

  53.921

  Regionaal Instituut Midden-Kleinbedrijf

  810

  Fokveedag Oost-Gelderland

  90

  11 Ruimtelijke ontwikkeling en economie buitengebied

  Belangenverenigingen buurtschappen

  11.799

  12 Duurzaamheid, klimaat en milieu

  Zonneparken en zonnevelden

  500.000*

  *) Betreft budget op- is- op subsidieregelingen. De regeling stopt zodra het budget besteed is.

 • 2.

  De wijze van verdeling van de beschikbare bedragen als bedoeld in artikel 4:26 Awb is vastgelegd in de Nadere regels subsidie Winterswijk 2020.

 

Winterswijk,10 december 2019

Burgemeester en wethouders,

G.W.Goedmakers

gemeentesecretaris

B.J.J.Bengevoord

burgemeester