Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Mandaatbesluit Wijkverbod Vlaardingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Wijkverbod Vlaardingen
CiteertitelMandaatbesluit Wijkverbod Vlaardingen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen, art. 291
 3. Beleidsregel Wijkverbod Vlaardingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2014nieuwe regeling

04-08-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 18-09-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Wijkverbod Vlaardingen

De burgemeester van Vlaardingen,

 

overwegende:

 • -

  dat de burgemeester op grond van artikel 2.91 Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen bevoegd is een wijkverbod op te leggen;

 • -

  dat op 4 augustus 2014 de Beleidsregel Wijkverbod Vlaardingen is vastgesteld;

 • -

  dat het van belang is om direct op te kunnen treden bij de in artikel 6 van de beleidsregel genoemde strafbare feiten en openbare orde verstorende gedragingen;

 • -

  dat daartoe mandaat van deze bevoegdheid noodzakelijk is;

 

gelet op afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 291 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen en de Beleidsregel Wijkverbod Vlaardingen;

 

besluit:

 

 

 • I.

  aan de politiechef regionale eenheid Rotterdam mandaat te verlenen om namens de burgemeester een wijkverbod op te leggen als bedoeld in artikel 2.91 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen;

 • II.

  te bepalen dat genoemde politiechef bevoegd is ondermandaat te verlenen aan:

  • a.

   de ambtenaren aangesteld voor de uitvoering van de politietaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van het Besluit algemene rechtspositie politie om een waarschuwing te geven en een wijkverbod voor de duur van 3 dagen op te leggen;

  • b.

   de hulpofficieren van justitie van de regionale eenheid Rotterdam om een wijkverbod voor de duur van 14 en 30 dagen en een wijkverbod tijdens een evenement op te leggen;

 • III.

  te bepalen dat ieder krachtens (onder)mandaat genomen besluit dient te vermelden dat het is genomen namens de burgemeester van Vlaardingen;

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Wijkverbod Vlaardingen”.

 • V.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie ervan.

Vlaardingen, 4 augustus 2014,

De burgemeester van Vlaardingen,

B.A. Blase

Hiermee verklaart ondergetekende, de politiechef van de regionale eenheid Rotterdam, in te stemmen met het aan hem verleende mandaat.

Rotterdam, 7 augustus 2014,

De politiechef van de regionale eenheid Rotterdam,

drs. F. Paauw