Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Kwijtscheldingsbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsbeleid
CiteertitelKwijtscheldingsbeleid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet. art. 255, vierde lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-1999Nieuwe regeling

28-01-1999

Westervelder, 10-02-1999

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsbeleid

De raad van de gemeente Westerveld;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 1999;

gelet op artikel 149 en artikel 255, 4e lid van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

het kwijtscheldingsbeleid, zoals bedoeld in artikel 26 van de

Invorderingsweg 1990 (Stbl. 221), als volgt uit te voeren:

 • 1.

  Met betrekking tot kwijtschelding van de gemeente belastingen worden de kosten van bestaan gesteld op 100% van de normuitkering die de belastingschuldige naar de maatstaven van het Bijstandsbesluit landelijke normering per maand telkens zou kunnen krijgen.

 • 2.

  Het percentage van 100% wordt met terugwerkende kracht toegepast op aanvragen voor het belastingjaar 1998, 1999 en volgende jaren en met inachtneming van de op dat moment geldende kwijtscheldingsnormen.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld gehouden op 28 januari 1999.

De secretaris, de voorzitter,