Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Aanwijzingsbesluit omgeving station Wormerveer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit omgeving station Wormerveer
CiteertitelAanwijzingsbesluit omgeving station Wormerveer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nee

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2012Nieuwe regeling

23-10-2012

Gemeenteblad 2012, nr. 50

2012/219729

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit omgeving station Wormerveer

 

 

 

Onderstaande betreft besluit genomen in B&W-vergadering d.d. 23 oktober 2012 BBV: 2012/219724

 

  • 1.

    Aanwijzen van het gebied ten oosten van station Wormerveer, dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart nr. 38173273 d.d. 8 augustus 2012, waar het krachtens artikel 5.12 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan en de gunningstermijn op één uur te stellen met als uitzondering de plekken direct naast de fietsenrekken. Hier is een gunningstermijn van 24 uur van toepassing;

  • 2.

    Dit parkeerverbod voor fietsen of bromfietsen in te stellen door middel van borden E3 conform het RVV 1990 met tekstborden: "(brom)fietsen worden verwijderd, artikel 5.12 lid 1 APV";

  • 3.

    Aanwijzen van de openbare (brom)fietsstallingsgebieden in het gebied ten noorden van station Wormerveer, dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart nr. 38173273 d.d. 8 augustus 2012, waar het krachtens artikel 5.12 lid 3 van de APV verboden is om een fiets of bromfiets langer dan 4 weken onafgebroken te stallen. Dit verbod tot het langer dan vier weken onafgebroken stallen van fietsen of bromfietsen in te stellen met tekstborden: 'verboden (brom)fietsen langer dan vier weken onafgebroken te stallen'. ​