Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Regeling Algemene Dienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Algemene Dienst
CiteertitelRegeling Algemene Dienst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegeling Algemene Dienst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zaanstad (AGZ)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe regeling

25-09-2013

Gemeenteblad 2013, nr. 72

2013/320976

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

In principe de regeling genaamd “Regeling Algemene Dienst” gebaseerd op artikel 2:1A tweede lid AGZ vast te stellen:

Regeling Algemene Dienst

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. medewerker

de ambtenaar in de zin van de CAR, dan wel

degene met wie een arbeidsovereenkomst naar

burgerlijk recht is gesloten;

b. passende functie

een functie die de ambtenaar redelijkerwijs in

verband met zijn persoonlijke omstandigheden,

kennis vaardigheden en vooruitzichten kan

vervullen; onder persoonlijke omstandigheden en

vooruitzichten kunnen worden verstaan:

interesse, gezondheid, opleiding scholing en

salarispositie.

Artikel 2 Inzetbaarheid

Medewerkers zijn in principe inzetbaar binnen de gehele organisatie op passende structurele en tijdelijke functies en op projecten met passende werkzaamheden.

Artikel 3 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin (de toepassing van) deze regeling voor de medewerker onbedoeld tot een onbillijke of onredelijke situatie leidt, kan het college van deze regeling afwijken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Algemene Dienst”.