Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Aanwijzingsbesluit Alcoholverbod A8ernA

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Alcoholverbod A8ernA
CiteertitelAanwijzingsbesluit Alcoholverbod A8ernA
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingetrokken met de inwerkingtreding van het Aanwijzingsbesluit alcoholvrije zones (Gemeenteblad 2020, nr. 117832)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.4.8. APV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-200912-05-2020nieuwe regeling

02-12-2008

Gemeenteblad 2009 nr. 9

z/2008/84598

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Alcoholverbod A8ernA

 

 

 

Op grond van artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening het gebied A8ernA in Koog a/d Zaan aan te wijzen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 

Een en ander zoals op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven

 

 

Zaandijk, 2 december 2008

Burgemeester,

Secretaris,

Zwart vlakken: uitzonderingsgebied (private erven)