Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Hertogenbosch

Aanwijzingsbesluit fietsverbod Driesprong in Rosmalen tijdens de warenmarkt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Hertogenbosch
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit fietsverbod Driesprong in Rosmalen tijdens de warenmarkt
CiteertitelFietsverbod warenmarkt
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2011Onbekend

15-11-2011

Bossche Omroep

11.1089

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit fietsverbod Driesprong in Rosmalen tijdens de warenmarkt

College van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Hertogenbosch;

gelet op artikel 160 Gemeentewet

besluiten vast te stellen, het:

Aanwijzingsbesluit fietsverbod Driesprong in Rosmalen tijdens de warenmarkt

Besluit

De Driesprong in Rosmalen aan te wijzen als marktterrein waar op grond van art. 55 Algemene Plaatselijke Verordening het verboden is zich op marktdagen tussen 10.00 uur en 18.00 uur rijdend te bevinden met een fiets of bromfiets.

 

Sluiting

College van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch in zijn vergadering van

regnr. 11.1089;

gelet op de Gemeentewet;

 

Burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch,

De secretaris,

mr. drs. I.A.M. Woestenberg

De burgemeester,

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts