Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almere

Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Almere

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Almere
CiteertitelMarktreglement Almere 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaartbijlagen Marktreglement

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Art. 14, derde lid, geldt eerst voor meeloperpassen die op of na de datum waarop dit reglement in werking treedt zijn verstrekt.

Art. 15a, derde lid, geldt eerst voor standwerkerpassen die op of na de datum waarop dit reglement in werking treedt worden verstrekt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160, eerste lid sub h
 2. Marktverordening Almere 2012, art. 4
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201401-10-2019wijziging diverse artikelen

16-09-2014

Gemeenteblad Almere nr. 111, 30-09-2014

geen
06-02-201301-10-2019nieuwe regeling

04-12-2012

Gemeenteblad Almere, 04-02-2013

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Almere

 

 

 

marktreglement Almere 2012

behorende bij MARKTVERORDENING Almere 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere;

 

gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 4 van de Marktverordening Almere 2012, de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en);

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende Nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Almere.

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

De in artikel 1 van de Marktverordening Almere 2012 gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op deze nadere regels. Deze worden als volgt aangevuld:

 • a.

  Marktverordening Marktverordening Almere 2012;

 • b.

  Branchevreemd artikelen die niet op grond van verleende vergunningen voor

  een markt worden aangeboden op de desbetreffende markt;

 • c.

  Marktcoördinator de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;

Artikel 2 Inrichting van de markt

 • 1.

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt op woensdag (Almere Stad):

  • a.

   openingstijden van 9.00 tot 16.00 uur;

  • b.

   locatie: Stadhuisplein en Stadhuispromenade.

 • 2.

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt op donderdag (Almere Buiten):

  • a.

   openingstijden van 9.00 – tot 14.00 uur;

  • b.

   locatie: Globeplein, Rio de Janeiroplein en parkeerterrein Brasiliaplaats.

 • 3.

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt op vrijdag (Almere Haven):

  • a.

   openingstijden van 9.00 tot 14.00 uur;

  • b.

   locatie: Markt en Brink.

 • 4.

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt op zaterdag (Almere Stad):

  • a.

   openingstijden van 9.00 tot 16.00 uur;

  • b.

   locatie: Stadhuisplein en Stadhuispromenade.

 • 5.

  De begrenzing van de onder lid 1 tot en met 4 aangewezen marktterreinen staat aangegeven in de bij dit marktreglement behorende kaartbijlagen.

 • 6.

  Het aantal standplaatsen voor de weekmarkt op woensdag in Almere Stad bedraagt:

  • a.

   215 vaste standplaatsen (860 meter);

  • b.

   8 dagplaatsen (32 meter) ten behoeve van meelopers;

  • c.

   2 standwerkerplaatsen (2 x 5 meter).

 • 7.

  Het aantal standplaatsen voor de weekmarkt op zaterdag in Almere Stad bedraagt:

  • a.

   219 vaste standplaatsen (886 meter);

  • b.

   4 dagplaatsen (32 meter) t.b.v. meelopers;

  • c.

   2 standwerkerplaatsen (2 x 5 meter).

 • 8.

  Het aantal standplaatsen voor de weekmarkt op donderdag in Almere Buiten bedraagt:

  • a.

   105 vaste standplaatsen (423 meter);

  • b.

   1 standwerkerplaatsen (2 x 5 meter).

 • 9.

  Het aantal standplaatsen voor de weekmarkt op vrijdag in Almere Haven bedraagt:

  • a.

   86 vaste standplaatsen (340 meter);

  • b.

   1 standwerkerplaats (1 x 5 meter).

 • 10.

  De indeling van de in lid 6 tot en met lid 9 vastgestelde standplaatsen staat aangegeven in de bij dit marktreglement behorende kaartbijlagen.

 • 11.

  Het college draagt zorg voor goed werkende elektra- en watervoorzieningen.

 • 12.

  Het college draagt zorg, dat de aangewezen marktterreinen sneeuw en ijsvrij worden gehouden voor zover calamiteiten dit mogelijk maken.

Artikel 3 Branches, subbranches en maximum aantal vergunninghouders

Voor de markt op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag gelden de in de volgende tabel opgenomen (sub)branche indeling en maximum aantal vergunninghouders.

BRANCHE

SUBBRANCHE

MAXIMUM AANTAL VERGUNNINGHOUDERS

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

textiel

bovenkleding volwassenen (heren)

2

1

1

2

 

bovenkleding volwassenen (dames)

4

2

2

4

 

onder- en nachtkleding (volwassenen en kinderen)

2

1

1

2

 

baby en kleuterkleding kinderkleding

2

1

1

2

 

werkkleding Outdoor

1

1

1

1

 

stoffen t.b.v. het vervaardigen van kleding

2

1

1

2

 

buitenlandse kleding

2

1

1

2

 

beenbekleding

2

1

1

2

 

interieur ( bekleding ) /textiel

1

1

1

1

 

interieur

2

1

1

2

 

huishoudtextiel

2

1

1

2

overige textiel

kleinvakartikelen

1

1

1

1

 

naaiatelier

1

1

levensmiddelen

aardappelen, groenten en fruit

3

1

2

3

 

groenten Surinaams, enz.

2

1

1

2

 

aardappelen

1

1

 

geringe eet- en drinkwaren, bestemd om ter plaatse te consumeren

7

2

2

7

 

poelierswaren

2

1

1

2

 

vis en viswaren

2

1

2

2

 

brood, koek en banket

2

1

1

2

 

chocolade, drop en suikerwerken

1

1

1

1

 

stroopwafels en/of Luikse wafels

1

1

1

1

 

zuivelproducten

2

1

1

2

 

eieren

1

1

 

traiteur

1

1

1

1

 

vleeswaren bewerkt en als broodbeleg

1

1

1

1

 

buitenlandse specialiteiten

2

1

1

2

 

worstsoorten

1

1

1

1

 

noten en verduurzaamde zuidvruchten

1

1

1

1

 

reformartikelen

1

1

1

1

 

kruiden en specerijen,

1

1

1

1

 

thee en koffiesoorten

1

1

1

1

 

rijsttafelartikelen

1

1

1

1

 

biologische artikelen (met eko-keurmerk)

2

1

1

2

 

diepvriesproducten

1

1

1

1

schoeisel, lederwaren en reisartikelen

schoeisel

3

1

1

3

 

tassen, koffers, portefeuilles en portemonnees incl. riemen

2

1

1

2

 

lederwaren en lederen kleding

1

1

1

1

horloges en sierraden

uurwerken

2

1

1

2

 

bijouterieën, edelstenen en modesjaals 

3

1

1

2

bezigheidsartikelen

speelgoed

2

1

1

2

 

lectuur en posters

2

1

1

2

 

wenskaarten en papierwaren

1

1

1

1

 

hobbyartikelen

1

1

1

1

 

verzamelobjecten kado

3

1

1

2

 

geluid en beelddragers

1

1

1

1

 

telefoon en accessoires

2

1

1

2

 

computer / benodigdheden

1

1

1

1

 

rijwielen en onderdelen

1

1

1

1

 

gereedschappen en motortechnische onderdelen

1

1

1

1

 

Wol / handwerk

1

1

1

1

 

verlichting

1

1

1

1

huishoudartikelen

glas, porselein en aardewerk koper werk tin e.d.

1

1

1

2

 

Tapijt en karpetten

2

1

1

2

 

stofzuiger benodigdheden

1

1

1

1

 

reinigingsartikelen en borstelwerk

1

1

1

1

 

meubelen en kleinmeubelen

1

1

1

1

 

huishoudelijke artikelen

2

1

1

2

flora / tuin en plantartikelen, bloemen

bomen, heesters, perkplanten, moestuinplanten

1

1

1

1

 

snijbloemen

2

1

1

2

 

kamer- en tuinplanten

1

1

1

1

overige artikelen

diervoer en benodigdheden

1

1

1

1

 

drogisterijartikelen

2

1

1

3

 

rookartikelen

1

1

1

1

 

sportartikelen

1

1

1

1

 

verf behang en/of tegels

1

1

1

1

 

disposables

1

1

1

1

 

huisdeco binnen / buiten

1

1

1

1

 

haarmode 

1

1

1

1

 

sleutelmaker

1

1

1

1

 

fotograaf

1

1

1

1

 

consumptie-ijs

1

1

1

1

 

schapen wollen artikelen

1

1

1

1

 

taart garnituur

1

1

1

1

 

elektronica

1

1

1

1

Artikel 4 Strafrechtelijke sancties

Het opleggen van strafrechtelijke sancties, als bedoeld in artikel 13, van de Marktverordening, is voorbehouden aan het Openbaar Ministerie en de strafrechter.

Artikel 5 Bestuurlijke sancties

1.Bij het opleggen van sancties als bedoeld in artikel 10 van de Marktverordening wordt de volgende sanctietabel gehanteerd.

 

Overtreding

1e actie

1e sanctie

2e sanctie (bij herhaling na 1e sanctie)

3e sanctie

1

Te vroeg innemen standplaats (art. 25)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 markdagen schorsen

4 markdagen schorsen

2

Te laat standplaats verlaten (art. 25)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 markdagen schorsen

3

Niet innemen standplaats tot sluitingstijd (art. 25)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

4

Niet uitstallen van goederen tot sluitingstijd (art.25)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

5

Niet voldoen aan legitimatieplicht (art. 24)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 markdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

 

Niet aanwezig zijn van bedrijfsnaamaanduiding (art. 24)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 markdagen schorsen

4 markdagen schorsen

7

Niet persoonlijk aanwezig zijn van de vergunninghouder (art. 21)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 markdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

8

Niet afmelden wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden (art. 23)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

9

Uitstallen van goederen buiten de aangewezen standplaats (art. 26)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

10

Verkoop van artikelen in strijd met de vergunning (art. 36)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

11

Niet zorgdragen voor de inzameling en afvoer van het afval (art. 28)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

12

Niet zorgdragen voor het schoon opleveren van de standplaats (art. 28)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

13

Niet voldoen van het marktgeld op de daarvoor vastgestelde termijnen

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

Intrekken vergunning

14

Wangedrag jegens de marktmeester

-

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

Intrekken vergunning

15

Wangedrag jegens derden

-

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

Intrekken vergunning

16

Bedrog

-

4 marktdagen schorsen

Intrekken vergunning

 

17

Niet opvolgen van aanwijzingen van de markmeester (art. 37)

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

2.Bij het opleggen van sancties als bedoeld in artikel 11 van de Marktverordening wordt de volgende sanctietabel gehanteerd.

 

Overtreding

1e actie

1e sanctie

2e sanctie (bij herhaling na 1e sanctie)

3e sanctie

1

Te laat standplaats verlaten (art. 25)

Schriftelijke waarschuwing

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 4 marktdagen

2

Niet innemen standplaats tot sluitingstijd (art. 25)

Schriftelijke waarschuwing

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 4 marktdagen

3

Niet uitstallen van goederen tot sluitingstijd (art. 25)

Schriftelijke waarschuwing

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 4 marktdagen

4

Niet voldoen aan legitimatieplicht (art. 24)

Schriftelijke waarschuwing

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 4 marktdagen

5

Niet persoonlijk aanwezig zijn van de dagplaatshouder

(art. 21 )

Schriftelijke waarschuwing

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 4 marktdagen

6

Uitstallen van goederen buiten de aangewezen standplaats (art.26)

Schriftelijke waarschuwing

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 4 marktdagen

7

Verkoop van artikelen in strijd met de verloting (art. 13)

Schriftelijke waarschuwing

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 4 marktdagen

8

Niet zorgdragen voor de inzameling en afvoer van het afval (art. 28)

Schriftelijke waarschuwing

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 4 marktdagen

9

Niet zorgdragen voor het schoon opleveren van de standplaats (art. 28)

Schriftelijke waarschuwing

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 4 marktdagen

10

Wangedrag jegens de marktmeester

Schriftelijke waarschuwing

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 4 marktdagen

 

11

Wangedrag jegens derden

Schriftelijke waarschuwing

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 4 marktdagen

 

12

Bedrog

Schriftelijke waarschuwing

Uitsluiten voor verloting standplaats voor 4 marktdagen

 

 

13

Niet opvolgen van aanwijzingen van de marktmeester (art. 37)

Schriftelijke waarschuwing

Uitsluiting voor verloting voor 1 marktdag

Uitsluiting voor verloting voor standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiting voor verloting voor standplaats voor 4 marktdagen

 • 3.

  Wanneer drie schriftelijke waarschuwingen zijn uitgebracht, zal in het geval van een nieuwe overtreding geen vierde schriftelijke waarschuwing worden opgelegd, maar zal direct de volgens de tabel geldende sanctie worden opgelegd.

 • 4.

  Ingeval niet reeds op basis van de voornoemde sanctietabellen is voorzien in de intrekking van een vergunning, zal de vergunning van een vergunninghouder die voor 4 marktdagen geschorst is geweest bij een eerstvolgende overtreding worden ingetrokken.

 • 5.

  Indien een meeloper of een standwerker voor 4 marktdagen uitgesloten is geweest wordt deze bij een eerstvolgende overtreding voor 5 jaar uitgesloten.

 • 6.

  Voor toepassing van de 1e , 2e of 3e sanctie uit de bij de leden 1 en 2 behorende tabellen dan wel bij toepassing van lid 3, 4 of 5 tellen de overtredingen die meer dan 1 jaar daarvoor zijn begaan, niet mee.

Artikel 6 De Marktadviescommissie

 • 1.

  Het college stelt een commissie van advies in, die tot taak heeft het college te adviseren inzake beleidsmarktaangelegenheden, waaronder in elk geval advisering over het wijzigen van dit marktreglement.

 • 2.

  Met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van deze marktcommissie gelden de volgende regels:

  • a.

   In beginsel worden 1 maal per vier jaar verkiezingen gehouden, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen;

  • b.

   De marktcommissie bestaat uit 14 personen en is als volgt samengesteld:

 • 1.

  de afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente;

 • 2.

  2 ambtenaren, van de gemeente waaronder in ieder geval de marktcoördinator;

 • 3.

  2 vertegenwoordigers namens de woensdagmarkt;

 • 4.

  2. vertegenwoordigers namens de zaterdagmarkt;

 • 5.

  2 vertegenwoordiger namens de donderdagmarkt;

 • 6.

  2 vertegenwoordiger namens de vrijdagmarkt;

 • 7.

  1 vertegenwoordiger namens de brancheorganisatie CVAH, afdeling Flevoland;

 • 8.

  1 vertegenwoordiger namens de brancheorganisatie CVAH, afdeling Standwerkers.

  • c.

   Op ad hoc basis kan de kramenzetter worden uitgenodigd om deel te nemen aan een vergadering van de marktcommissie;

  • d.

   Op ad hoc basis kan een vertegenwoordiger van het bestuur van de Brancheorganisatie (CVAH) namens dat bestuur worden uitgenodigd om deel te nemen aan een vergadering;

  • e.

   De marktcommissie komt in beginsel 4 keer per jaar bijeen;

  • f.

   Elke maand vindt afzonderlijk een operationeel overleg plaats tussen de marktmeester en de vertegenwoordigers van desbetreffende weekmarkt.

 • 3.

  De persoon genoemd in het vorige lid, onder b en 1, treedt op als voorzitter van de marktcommissie.

 • 4.

  De personen genoemd in lid 2, onder b, nummers 3 tot en met 8, ontvangen na het bijwonen van een vergadering een uitrijkaart voor de parkeergarage.

Hoofdstuk 2. BEPALINGEN OVER STANDPLAATSEN

Artikel 7 Toewijzing vaste standplaatsen

 • 1.

  Toewijzing van een vaste standplaats vindt plaats door de verlening van een daartoe strekkende vergunning door het college op aanvraag.

 • 2.

  Bij de toewijzing van vaste standplaatsen gelden de volgende regels:

  • a.

   Vaste standplaatshouders binnen één (sub)branche worden evenredig verdeeld over de in dit marktreglement behorende kaartbijlagen aangegeven clusters. Indien alle clusters gevuld zijn met een standplaatshouder uit dezelfde (sub)branche, moet de volgende op basis van loting kiezen voor een cluster met het minste aantal standplaatshouders in dezelfde (sub)branche.

  • b.

   Voor de (sub)branches waar het maximale aantal vergunninghouders is bereikt geldt een branchestop.

  • c.

   De (sub)branches waar het maximum aantal vergunninghouders niet is bereikt kunnen worden aangevuld met gegadigden voor een vaste standplaats. Indien deze (sub)branches zijn aangevuld tot het maximum aantal dan geldt ook hiervoor een branchestop.

  • d.

   Voor de (sub)branches waar het maximaal aantal vergunninghouders hoger is dan aangegeven in de indelingen zoals weergegeven in artikel 2, lid 6 tot en met lid 9, worden geen vergunningen voor de betreffende (sub)branches verleend totdat het aantal vergunninghouders niet meer wordt overschreden.

  • e.

   Per vergunninghouder is slechts één branche/subbranche toegestaan.

 • 3.

  Bij toewijzen van lege vaste standplaatsen wordt de volgende volgorde gehanteerd:

  • a.

   Branchevreemde producten;

  • b.

   Aanvulling tot het maximaal aantal toegestane vergunninghouders van de (sub)branche;

  • c.

   Standplaatsverbetering op grond van anciënniteit:

Aan het begin van elk jaar (januari) worden vaste vergunninghouders in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk aan te melden om in aanmerking te komen voor standplaatsverbetering. Toewijzing zal geschieden op basis van anciënniteit. In geval van gelijke anciënniteit vindt tussen deze gegadigden een loting plaats. Alleen de geregistreerde kandidaten kunnen deelnemen aan de standplaatsverbetering. Voor de bepaling van de anciënniteit wordt het eerste jaar van vergunningverlening als bedoeld in artikel 9, eerste lid, meegedeeld;

d.Standplaatsuitbreiding:

Aan het begin van elk jaar (januari) worden vaste vergunninghouders in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk aan te melden om in aanmerking te komen voor standplaatsuitbreiding. Toewijzing zal geschieden op basis van anciënniteit. In geval gelijke anciënniteit vindt tussen deze gegadigden een loting plaats. Voor de bepaling van de anciënniteit wordt het eerste jaar van vergunningverlening als bedoeld in artikel 9, eerste lid, meegedeeld.

4.Bij het toewijzen van nieuwe kooplieden, op grond van het derde lid, onder a of onder b,

worden de onderstaande criteria toegepast:

 • a.

  Het assortiment; aanvulling op bestaande / toevoeging: 1 punt;

 • b.

  Algemene uitstraling en uitstalling: 1 punt;

 • c.

  Verlichting: 1 punt;

 • d.

  Informatieaanduiding: 1 punt;

 • e.

  Meters: 1 punt;

 • f.

  Pinfaciliteiten: 2 punten;

 • g.

  Referenties, betalingsgedrag, sanctiehistorie: 1 punt;

 • h.

  Omgang met klanten en collega’s. 2 punten.

   

Bij de toewijzing volgens bovenstaande criteria krijgt degene met een hoger aantal punten voorrang boven degene met een lager aantal punten. Bij een gelijk aantal punten vindt loting plaats.

5.Bij de beoordeling van de criteria als bedoeld in lid vier wordt de marktcommissie om

advies gevraagd.

Artikel 8 Inhoud vergunning vaste standplaats

 • 1.

  Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

 • a.

  de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder, en in geval artikel 8 lid 2 van de Marktverordening van toepassing is, tevens de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • b.

  een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

 • c.

  de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

 • d.

  het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de (sub-)branche waartoe de vergunninghouder behoort;

 • e.

  de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend;

 • f.

  dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

 • g.

  de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

 • h.

  welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan;

 • i.

  de periode waarvoor de vergunning is verstrekt.

 • 2.

  Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 9 Duur van de vergunning vaste standplaats

 • 1.

  De vaste standplaatsvergunning wordt verleend voor één jaar. Als in dat jaar de in lid 3 genoemde weigeringsgronden niet zijn overtreden, wordt een vergunning verleend voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  In afwijking van artikel 7, lid 1, vindt het verlenen van de vaste standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd ambtshalve plaats.

 • 3.

  Het verlenen van een standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd vindt niet plaats wanneer de navolgende overtredingen hebben plaatsgevonden:

 • a.

  wangedrag jegens de marktmeester;

 • b.

  wangedrag jegens derden;

 • c.

  bedrog;

 • d.

  twee keer in een kalenderjaar het marktgeld niet voor de vervaldatum is betaald;

 • e.

  meerdere overtredingen als genoemd in de punten 1 t/m 12 van de sanctietabel.

Artikel 10 Overschrijving vergunning vaste standplaats

 • 1.

  In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval van bedrijfs- of partiële bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de echtgenoot, zoon dochter of de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan de vergunning voor een vaste standplaats worden overgeschreven op een medewerk(st)er van de vergunninghouder indien hij/zij ten minste twee jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.

 • 3.

  Een vaste standplaatsvergunning kan op verzoek van de vergunninghouder worden overgeschreven op degene die op basis van een ontheffing als bedoeld in artikel 11 van deze regeling een standplaats heeft waargenomen voor minimaal twee jaar.

 • 4.

  In geval van lid 1of lid 2 dient een verzoek tot overschrijving te worden ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Artikel 11 Waarneming van een vaste standplaats

 • 1.

  Een vergunninghouder van een vaste standplaats kan het college ontheffing vragen om zijn vaste standplaats te laten waarnemen door een handelsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, een legale verblijfsstatus heeft en gerechtigd is om te werken.

 • 2.

  De waarnemer moet een handelsbekwaam natuurlijke persoon zijn die voldoet aan de vereisten genoemd in artikel 8 van de Marktverordening.

 • 3.

  Ontheffing wordt verleend aan de vergunninghouder van een vaste standplaats.

 • 4.

  Een vergunninghouder die zijn vaste standplaats laat waarnemen, is hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inrichting van de standplaats en voor de naleving van de Marktverordening en de nadere regels door de waarnemer.

 • 5.

  Overtredingen van de Marktverordening en de nadere regels door de waarnemer worden aan de vergunninghouder toegerekend. Eventuele sancties worden aan de vergunninghouder opgelegd, en treffen tevens de waarnemer.

Artikel 12 Intrekking ontheffing waarneming

Een verleende ontheffing wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende vergunning wordt ingetrokken op basis van de in artikel 9 van de Marktverordening genoemde situaties.

Artikel 13 Toewijzing dagplaats

 • 1.

  Een dagplaats kan worden toegewezen door loting aan houders van een meeloperspas als bedoeld in artikel 14 van het Marktreglement die zich daarvoor op de dag zelf voor 8:00 uur aanmelden bij de markmeester.

 • 2.

  Met betrekking tot de donderdag- en vrijdagmarkt geldt dat voor een branche waarvan de branchering volledig is gevuld met houders van een vergunning voor een vaste standplaats, slechts eens per vier weken loting voor een dagplaats plaatsvindt.

 • 3.

  Met betrekking tot de woensdag- en zaterdagmarkt geldt dat voor een branche waarvan de branchering volledig is gevuld met houders van een vergunning voor een vaste standplaats, slechts eens per drie weken loting voor een dagplaats plaatsvindt.

 • 4.

  Voor (sub)branches waarvan het aantal vaste standplaatshouders het aantal in de branchering overschrijdt vindt, in afwijking van het bepaalde in lid 2 en lid 3, in het geheel geen loting voor een dagplaats plaats.

 • 5.

  Een dagplaats wordt eerst aangeboden aan de vaste standplaatshouder ter uitbreiding van zijn plaats met ten hoogste 1 kraam, onder de voorwaarde dat het in artikel 2 voor de betreffende markt aangegeven minimum aantal dagplaatsen beschikbaar blijft.

 • 6.

  Aan de eerste ronde van de loting voor het in artikel 2 voor de betreffende markt opgenomen aantal dagplaatsen nemen ondernemers met branchevreemde producten deel of ondernemers die een product verkopen waarvan een vergunninghouder niet is verschenen. In de tweede ronde loten zij mee met de (sub)branche die al is toegewezen aan vaste standplaatshouders per branche, zoals vermeld in artikel 3 voor de betreffende markt. Bij die tweede loting wordt per dag ten hoogste 1 dagplaats toegewezen.

 • 7.

  De loting voor dagplaatsen vindt plaats om 8.00 uur.

 • 8.

  De loting geschiedt aan de hand van een willekeurig gekozen getal. Uitgifte van de plaatsen vindt vervolgens in volgorde van de loting plaats. De marktmeester wijst vervolgens de opengevallen plaatsen toe aan diegenen die zijn ingeloot, met een maximum van acht strekkende meter, afhankelijk van de beschikbare ruimte. De deelnemers aan de loting worden in volgorde van aanmelding door de marktmeester op een lijst genoteerd.

Artikel 14 Meeloper

 • 1.

  Een meeloper dient te voldoen aan de eisen van artikel 8 van de Marktverordening.

 • 2.

  Een meeloper wordt op zijn verzoek een meeloperpas verstrekt, met dien verstande dat indien een meeloper zijn bedrijfsactiviteiten heeft georganiseerd in een rechtspersoon, er maximaal 1 meeloperpas op naam gesteld van deze persoon of een andere bij deze rechtspersoon betrokken persoon wordt verstrekt.

 • 3.

  Een meeloperpas wordt voor 3 jaar verstrekt, en kan worden verlengd door het indienen van een verzoek.

Artikel 15 Inhoud meeloperpas

Een meeloperpas bevat in ieder geval:

 • a.

  de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de meeloper;

 • b.

  het soort artikel dat de meeloper mag verhandelen of de (sub)branche waartoe de meeloper behoort;

 • c.

  de dag waarop deze zijn geldigheid verliest;

 • d.

  het nummer van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeval artikel 8 lid 2 van de Marktverordening van toepassing is;

 • e.

  aan de meeloperpas wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 15a Standwerker

 • 1.

  Een standwerker dient te voldoen aan de eisen van artikel 8 van de Marktverordening.

 • 2.

  Een standwerker wordt op zijn verzoek een standwerkerpas verstrekt, met dien

  verstande dat indien een standwerker zijn bedrijfsactiviteiten heeft georganiseerd in een rechtspersoon, er maximaal 1 standwerkerpas op naam gesteld van deze persoon of een andere bij deze rechtspersoon betrokken persoon wordt verstrekt.

 • 3.

  Een standwerkerpas wordt voor 3 jaar verstrekt, en kan worden verlengd door het indienen

  van een verzoek.

Artikel 15b Inhoud standwerkerpas

Een standwerkerpas bevat in ieder geval:

 • a.

  de naam en voornamen, de geboortedatum en –plaats, het adres en de woonplaats van

  de standwerker;

 • b.

  de dag waarop deze zijn geldigheid verliest;

 • c.

  het nummer van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

  ingeval artikel 8, lid 2, van de Marktverordening van toepassing is;

 • d.

  een middel ter identificatie.

Artikel 16 Toewijzing standwerkerplaats

 • 1.

  De marktmeester wijst een standwerkerplaats toe door middel van loting.

 • 2.

  Met het te verhandelen artikel, dat reeds op de betreffende markt is vertegenwoordigd, kan slecht een maal per vier weken worden ingeloot.

Artikel 17 Eisen

 • 1.

  De standwerker kan zich laten bijstaan door maximaal één persoon. Hij meldt dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting. Beide standwerkers zijn aansprakelijk voor een juiste invulling van de standwerkerplaats. Beiden dienen ook de gehele dag daadwerkelijk als standwerker aanwezig te zijn.

 • 2.

  De gegadigde mag maximaal één soort artikel verkopen. Het betreffende artikel kent maximaal 2 varianten, soorten en groepen.

 • 3.

  Een standwerker met een artikel, dat binnen een straal van 100 meter van een vaste standplaatshouder met hetzelfde artikel dient te worden geplaatst, wordt uitgesloten van de loting.

 • 4.

  Standwerken met artikelen die onderhevig zijn aan maatvoering is niet toegestaan.

 • 5.

  De werkwijze van de standwerker en degene die hem bijstaat dient er op gericht te zijn publiek rond zich te verzamelen en het verzamelde publiek d.m.v. een demonstratie aan te zetten tot aankoop van het artikel.

 • 6.

  Het gebruik van meet en weegwerktuigen evenals het gebruik van prijskaarten is verboden;

 • 7.

  Gedurende minimaal de helft van de tijd dat de markt geopend is moet daadwerkelijk demonstratie- of uiteenzetting gegeven worden.

 • 8.

  Een standwerker mag iemand uit het publiek geen keuze uit het demonstratie artikel laten doen.

Artikel 18 Afmetingen

 • 1.

  Een standwerkerplaats heeft een oppervlakte van maximaal 10 m2 en een maximale frontbreedte van 5 m1, waarvan maximaal 3 m1 gebruikt mag worden als verkoopruimte c.q. uitstalling.

 • 2.

  Buiten de toegestane verkoopbreedte mogen geen goederen aan of onder de overkapping geplaatst of gehangen worden.

Artikel 19 Loting

 • 1.

  Tot de loting wordt slechts toegelaten hij die in het bezit is van een standwerkerpas van de gemeente Almere.

 • 2.

  Om aan genoemde loting mee te doen meldt een standwerker zich vóór 8:00 uur bij de marktmeester.

 • 3.

  De marktmeester registreert de standwerkers in volgorde van aanmelding en neemt van de ingelote standwerkers gedurende de duur van de markt de standwerkerpassen in.

 • 4.

  De loting geschiedt om 8:15 uur aan de hand van een willekeurig gekozen getal, waarna uitgifte van de plaatsen in volgorde van de lotingslijst plaats vindt.

 • 5.

  De marktmeester wijst vervolgens de standwerkerplaats toe aan diegenen die zijn ingeloot.

Artikel 20 Beoordeling van het standwerken

 • 1.

  Beoordeling van het standwerken geschiedt door de marktmeester.

 • 2.

  Het standwerken wordt beoordeeld op de volgende criteria:

  • a.

   Verkoopkunde van de standwerker, niet zijnde de behaalde omzet;

  • b.

   presentatie;

  • c.

   werklust;

  • d.

   welsprekendheid;

  • e.

   humor tot vermaak van het publiek.

 • 3.

  Het standwerken zal gedurende een marktdag minimaal drie keer worden beoordeeld.

 • 4.

  Een beoordeling vindt als volgt plaats:

  • a.

   voor elk onderdeel, als bedoeld in het tweede lid, wordt gemotiveerd aangegeven of de standwerker hiervoor voldoende of onvoldoende scoort;

  • b.

   indien voor drie of meer van de onderdelen als bedoeld in het tweede lid, voldoende wordt gescoord wordt de beoordeling als voldoende bestempeld. Is dit niet het geval dan wordt de beoordeling als onvoldoende aangemerkt.

 • 5.

  Indien ten minste twee van de drie beoordelingen als voldoende zijn aangemerkt, krijgt de standwerker voor die dag een positieve beoordeling. Is dit niet het geval dan krijgt hij een negatieve beoordeling.

 • 6.

  Een standwerker die een negatieve beoordeling heeft gekregen wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt voor de periode van één jaar uitgesloten van deelname aan de loting.

 • 7.

  In het geval een standwerker bij een beoordeling voor alle onderdelen, als bedoeld in het tweede lid, onvoldoende scoort, wordt dit direct als een negatieve beoordeling bestempeld en wordt de standwerker onmiddellijk van de markt verwijderd. Ook wordt hij voor een periode van één jaar uitgesloten van deelname aan de loting overeenkomstig het vorige lid.

 • 8.

  Indien bij een gezamenlijk optreden van twee standwerkers als bedoeld in artikel 17, lid 1, op een van beiden het hiervoor bepaalde in het zesde of zevende lid van toepassing is, worden beide standwerkers voor een periode van één jaar uitgesloten voor deelname aan de loting voor een standwerkerplaats.

Hoofdstuk 3. Bepalingen over het gebruik van de standplaats

Artikel 21 Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

 • 1.

  De houder van een standplaats is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn standplaats en neemt deze persoonlijk in of hij mag zich op de standplaats door een nader te bepalen persoon uit zijn bedrijf laten waarnemen..

 • 2.

  De houder van een standplaats mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 22 Het aantal keren innemen van een vaste standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder van een vaste standplaats neemt ten minste 46 weken per jaar zijn plaats in, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 23. Vakantie als bedoeld in lid 4, van artikel 23 wordt geacht deel uit te maken van de maximaal toegestane verzuimdagen.

 • 2.

  In geval van ziekte of bijzondere omstandigheden kan het college op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder hem ontheffing verlenen van de verplichting als bedoeld in het vorige lid.

 • 3.

  Indien een vergunninghouder ontheffing is verleend als bedoeld in het vorige lid, dan heeft hij de mogelijkheid zich te laten vervangen.

Artikel 23 Afwezigheid van de vergunninghouder van een vaste standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit minimaal 12 uur, voor aanvang van de desbetreffende markt mee aan de marktmeester ( behoudens bijzondere omstandigheden en ziekte).

 • 2.

  Bij afwezigheid van de vergunninghouder wegens ziekte langer dan 1 week deelt de vergunninghouder dit schriftelijk mee aan de marktmeester.

 • 3.

  Bij vakantie geeft de vergunninghouder vooraf aan hoe lang zijn afwezigheid duurt. Het is geoorloofd om in verband met vakantie voor een periode van maximaal vier aaneengesloten weken per kalenderjaar afwezig te zijn.

Artikel 24 Legitimatie en identiteit houder van een standplaats

 • 1.

  Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij daartoe gerechtigd is.

 • 2.

  De houder van een standplaats dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam, branche en kraamnummers aan te geven. Hiervoor zal door de gemeente een publicatiebord worden verstrekt.

Artikel 25 Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan 3 uur voor aanvang en meer dan 2 uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2.

  De houder van een standplaats is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

 • 3.

  Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 8:00 uur heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

 • 4.

  De houder van een standplaats is bij aanvang van de markt om 9:00 uur uitgestald en verkoopklaar, ter beoordeling van de marktmeester. Op- en afrijden met voertuigen is gedurende de openingstijden, genoemd in artikel 2, niet meer toegestaan. De standplaats dient gedurende de openingstijden, genoemd in artikel 2, uitgestald en verkoopklaar te blijven. Eerst na de openingstijden als bedoeld in artikel 2 is het toegestaan om in te pakken.

Artikel 26 Verzorging van de standplaats

 • 1.

  Het is de vergunninghouder verboden meer ruimte in te nemen dan is toegewezen. Extra kramen kunnen slechts op de toegewezen standplaats worden geplaatst na toestemming van de marktmeester.

 • 2.

  Het is de vergunninghouder verboden zonder toestemming van de marktmeester wijzigingen aan de standaard kraam aan te brengen. Eigen materiaal dient te allen tijde technisch inpasbaar te zijn.

 • 3.

  Een standaard kraam bestaat uit 2 staanders, 1 bok, 2 houten balken, afdekzeil en standaard rokzeil (model Almere). Kooplieden welke een eigen bedrijfsrokzeil hebben kunnen ontheffing krijgen van de verplichting gebruik te maken van een standaard rokzeil (model Almere).

 • 4.

  Het gebruik van parasols en afscheidingen welke niet bij de kraam of standplaats behoren is niet toegestaan. In bijzondere omstandigheden – waarbij de veiligheid of uiterlijk aanzien niet in het geding komt – kan de marktmeester toestemming verlenen voor het gebruik van deze zaken. Hiervoor dient wel een ontheffing te worden aangevraagd.

Artikel 27 Doorgang

 • 1.

  Het is de standplaatshouder verboden de doorgang tussen de kramen en de loopruimte voor de standplaatsen op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren.

 • 2.

  Als er geen gegarandeerd looppad is van 3 meter breed en 2,05 meter hoog mag men niet voor de staander uitpakken, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van eigen materiaal.

Artikel 28 Verzorging van de standplaats

 • 1.

  De houder van een standplaats dient:

  • a.

   ervoor te zorgen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd en schoon aanzien biedt, zulks ter beoordeling van de marktmeester;

  • b.

   tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in te zamelen en na afloop van de markt af te voeren;

  • c.

   voordat deze het marktterrein verlaat, de ondergrond (standplaats) en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon, reukvrij en vetvrij achter te laten.

 • 2.

  De houder van een standplaats aan wie toestemming is verleend voor geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken en te verkopen, dient aan de voorzijde van zijn standplaats voldoende afvalbakken te plaatsen, zulks ter goedkeuring van de marktmeester.

 • 3.

  De houder van een standplaats die handel drijft in artikelen van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van zijn standplaats vervuild raken, dient maatregelen te treffen om dit te voorkomen, zulks ter goedkeuring van de marktmeester.

Artikel 29 Algemene Brandveiligheidsnormen

In het kader van brandpreventie gelden de volgende regels:

 • a.

  elektrische verlichting dient zo te worden gemonteerd dat deze niet in aanraking kan komen met gemakkelijk brandbare stoffen;

 • b.

  losse kabels, die in de looppaden op de grond liggen, moeten afgedekt worden met afdekmatten, zulks ter goedkeuring van de marktmeester;

 • c.

  bij elke gelegenheid waar gebakken of gebraden wordt moet een doelmatig blusapparaat, alsmede een deksel voor afsluiting van de pan(nen) aanwezig zijn (bijvoorbeeld een schuimblusser met een vulling van ten minste 4 kg of een poederblusser met een vulling van ten minste 6 kg); de aanwezige brandblussers dienen goedgekeurd te zijn door een erkend keuringsbedrijf en voorzien te zijn van een geldige keuringssticker;

 • d.

  een gaskomfoor of een elektrisch komfoor moet zijn opgesteld op een plaats van onbrandbaar materiaal dat de warmte slecht geleidt;

 • e.

  een gaskomfoor moet door middel van een speciaal daarvoor bestemde rubberslang met metalen klemmen of koppelingen aan de gasfles(sen) zijn verbonden;

 • f.

  gasflessen moeten voorzien zijn van een door de Dienst Stoomwezen erkend geldig keurmerk. De verbinding tussen de gasfles(en) en het gaskomfoor dient te bestaan uit een metalen leiding of een goedgekeurde GIVEG-slang met een maximale lengte van 10 meter. De slang dient met deugdelijke slangklemmen verbonden te zijn met de gasfles(en);

 • g.

  gasflessen mogen slechts in dagvoorraad aanwezig zijn;

 • h.

  lege of niet in gebruik zijnde gasflessen moeten buiten een kraam of wagen zijn opgesteld. In gebruik zijnde flessen moeten op een goed geventileerde plaats zijn opgesteld;

 • i.

  emballage en verpakkingsmateriaal mogen niet in of nabij open vuur aanwezig zijn;

 • j.

  ballons met brandbaar gas gevuld mogen niet aanwezig zijn;

 • k.

  het gebruik van vloeibare LPG is toegestaan;

 • l.

  ondergrondse brandkranen dienen vrij gehouden te worden.

Artikel 30 Gebruik van elektra

 • 1.

  De navolgende eisen worden gesteld:

  • a.

   elektriciteitskabels dienen een nominale kerndoorsnede van tenminste 2,5 kubieke millimeter te hebben;

  • b.

   de kabellengte dient maximaal 25 meter te bedragen, tenzij anders bepaald;

  • c.

   het gebruik van bouwlampen en straalkachels is niet toegestaan.

 • 2.

  Het is een houder van een standplaats zonder ontheffing van het college verboden:

  • a.

   voor de verlichting van zijn standplaats gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting;

  • b.

   elektrische stroom van een ander te betrekken dan degene die door het college voor het leveren van elektriciteit is aangewezen.

Artikel 31 Geluidsapparatuur

 • 1.

  Het is op de standplaats verboden gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.

 • 2.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen onder door hen te stellen voorwaarden.

Artikel 32 Kook-, bak- en verwarmingsapparatuur

 • 1.

  Het is de houder van een standplaats verboden bak- en kookinstallaties te gebruiken.

 • 2.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen onder door hem te stellen voorwaarden, en deze worden vermeld in de standplaatsvergunning.

 • 3.

  Voor het plaatsen van verwarmingsapparatuur (op gas of elektriciteit) voor producten en personen dient toestemming van de marktmeester worden verkregen.

Artikel 33 Prijsaanduidingen

Onverminderd het bepaalde in het Besluit prijsaanduiding goederen zijn de vaste standplaatshouder en de meeloper, in tegenstelling tot een standwerker, verplicht om, indien de ten verkoop aangeboden goederen geprijsd worden, de prijsaanduiding zodanig aan te geven dat deze geen aanleiding tot misverstand kan geven en voor het publiek duidelijk leesbaar is.

Artikel 34 Weegapparatuur

Indien goederen per maat of gewicht worden verkocht is de houder van een standplaats, onverminderd het bepaalde bij of krachtens de IJkwet, verplicht:

 • a.

  ervoor te zorgen dat de gebruikte maat- of weegwerktuigen in deugdelijke staat verkeren;

 • b.

  het weegwerktuig zodanig aan de naar het publiek gekeerde zijde van de standplaats te plaatsen dat het daarop bij weging aangegeven gewicht steeds voor het publiek duidelijk leesbaar is.

HOOFDSTUK 4. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 35 Parkeren

 • 1.

  Het is de houder van een standplaats toegestaan om op het marktterrein zijn voertuig te parkeren onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   het voertuig wordt achter de kraam geplaatst;

  • b.

   het voertuig veroorzaakt geen hinder of beperkingen voor andere vergunninghouders;

  • c.

   het geparkeerde voertuig wordt niet als extra ruimte voor het uitstallen van verkoopwaar gebruikt.

 • 2.

  Voertuigen van meelopers mogen niet op het marktterrein worden geparkeerd.

Artikel 36 Verbod andere waren

 • 1.

  Het is de vergunninghouder verboden andere waren aan te bieden of te verkopen dan waarvoor vergunning is verleend.

 • 2.

  Het is verboden tweedehands goederen ter verkoop aan te bieden.

 • 3.

  Het is een meeloper aan wie een dagplaats is toegewezen verboden andere waren aan te bieden dan vermeld op de hem verstrekte meeloperpas.

Artikel 37 Afbreken markt ten gevolge van bijzondere omstandigheden

 • 1.

  Indien bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, of calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, of er direct gevaar dreigt voor de marktplaatshouder, het publiek en/of objecten op of in de nabijheid van het marktterrein, kan de burgemeester:

  • a.

   de houder van een standplaats verplichten de noodzakelijk voorzorgsmaatregelen te treffen;

  • b.

   beslissen de markt anders op te stellen c.q. in te richten;

  • c.

   beslissen de markt niet te laten aanvangen of beslissen de markt onmiddellijk te beëindigen.

 • 2.

  Van de in het vorige lid bedoelde situatie(s) is in ieder geval sprake indien:

  • a.

   er voor aanvang van de markt sprake is van weersomstandigheden met windkracht 8 beaufort of meer, dan wel deze en andere weersomstandigheden op korte termijn worden voorspeld (zoals bijvoorbeeld hevige sneeuwval of ijzel);

  • b.

   er tijdens de markt sprake is van snel verslechterende weersomstandigheden zodanig dat sprake is van storm of orkaankracht, dan wel deze weersomstandigheden op korte termijn, voor het einde van de markt, worden voorspeld;

  • c.

   de houder van een standplaats is indien een situatie zich voordoet als omschreven in dit artikel verplicht de aanwijzingen van de marktmeester onverwijld op te volgen.

Artikel 38 Innemen van een standplaats met eigen materiaal

 • 1.

  Het is verboden met eigen materiaal een standplaats in te nemen op de warenmarkt.

 • 2.

  Op verzoek van een vaste standplaatshouder kan het college ontheffing verlenen van het verbod in lid 1.

 • 3.

  Het in het vorige lid vermelde verzoek omvat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   een opgave van de lengte, hoogte en breedte van het eigen materiaal;

  • b.

   een gedetailleerde tekening van het eigen materiaal;

  • c.

   foto’s van het eigen materiaal.

 • 4.

  Indien het eigen materiaal is voorzien van installaties waarin gekookt, gebakken, gebraden en/of gefrituurd kan worden, moet een bewijs van veiligheid van het te gebruiken eigen materiaal alsmede de te gebruiken apparatuur worden overgelegd met het maximale stroomverbruik van de aanwezige stroomvoorzieningen aan het eigen materiaal.

 • 5.

  De toestemming wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   het eigen materiaal om technische of om praktische reden niet inpasbaar is binnen de beschikbare ruimte op de markt;

  • b.

   het eigen materiaal niet voldoet aan de in artikel 39 genoemde eisen;

  • c.

   het eigen materiaal - volgens de specificaties - te belastend is voor het stroomnet, mede gezien de reeds bestaande belasting door gebruikers van hetzelfde stroomnet, waardoor het risico bestaat dat het stroomnet wegens overbelasting uitvalt.

 • 6.

  Indien het eigen materiaal leidt tot overlast, dient de vergunninghouder op aanwijzing van de marktmeester onverwijld maatregelen te treffen ter opheffing van de overlast.

 • 7.

  Wijzigingen met betrekking tot het eigen materiaal waarvoor ontheffing op grond van lid 2 is verleend dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan het college. Indien sprake is van gewijzigde gegevens en materiaal, dient om een nieuwe ontheffing te worden verzocht.

Artikel 39 Eisen eigen materiaal

Het eigen materiaal moet aan de volgende eisen te voldoen:

 • a.

  het eigen materiaal mag in opgestelde toestand niet dieper zijn dan de kramenrij;

 • b.

  uitklapbare toonbanken en/of vitrines mogen niet buiten de staanders van de kramenrij uitsteken;

 • c.

  aan de zijkanten van het eigen materiaal mogen geen zeilen, kleppen of andere zaken zijn aangebracht die de doorgang aan de verkoopzijde verhinderen of het zicht op de naastgelegen verkoopgelegenheid beperken;

 • d.

  het eigen materiaal dient een minimale (klep-)hoogte te hebben van 2.10 meter.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 40 Intrekken oude regeling

Het “Marktreglement Almere 2005”, vastgesteld op 20 september 2005, wordt ingetrokken.

Artikel 41 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking de dag nadat de Marktverordening Almere 2012 in werking is getreden.

Artikel 42 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Marktreglement Almere 2012.

 

Almere, december 2012,

 

Het college van Almere,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

A.J. Grootoonk A. Jorritsma-Lebbink

 

 

 

Kaartbijlagen Marktreglement

Toelichting Marktreglement Almere 2012

Met de vaststelling van de Marktverordening Almere 2012 is een nieuwe basis ontstaan voor de vaststelling van nadere regels in de vorm van een Marktreglement. Zeker nu er voor is gekozen in de Marktverordening een beperkt deel van de bevoegdheden vast te leggen, krijgt het Marktreglement meer betekenis voor de door het college uit te voeren bevoegdheden. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen de vaststelling van de locatie en tijden van de markten in het Marktreglement op te nemen.

 

Verder zijn de bevoegdheden om sancties op te leggen naar aanleiding van overtredingen nu uitgewerkt in een sanctietabel. Hiermee is een duidelijke en dwingende regeling voorhanden, welke voor alle betrokkene geen ruimte voor twijfel biedt.

 

Systematiek

 

In het Marktreglement zijn allereerst de in hoofdstuk 1 de inrichting van de markt geregeld, gevolgd door (sub)branche indeling, de sanctietabellen en de regeling van de marktcommissie. Na dit algemene deel volgt in hoofdstuk 2 een meer specifieke regeling van de verschillende standplaatsen en de wijze waarop deze worden toegewezen. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 de verplichtingen van de standplaatshouders opgenomen, welke met name van belang zijn voor de mogelijke toepassing van de sanctietabellen. In hoofdstuk 4 zijn overige bepalingen opgenomen, en afgesloten met de slotbepalingen in hoofdstuk 5.

 

Artikelsgewijs toelichting

 

Hoofdstuk 1

 

Artikel 1

 

Aangezien het reglement een uitwerking is van artikel 4 van de marktverordening, is het wenselijk de gehanteerde begrippen hierbij aan te laten sluiten. Aanvullend daarop worden begripsomschrijvingen gegeven van “marktverordening” en “branchevreemd”. Bij branchevreemde producten gaat het om artikelen die niet nog niet op de markt verhandeld worden. Het gaat dan om producten die feitelijk nog niet op de betreffende markt verhandeld worden, ongeacht of deze behoren tot een in artikel 3 genoemde (sub)branche.

 

Artikel 2

In dit artikel is de inrichting van de weekmarkten. In lid 1 t/m 4 staan de tijdstippen en de locaties van de markten in Almere. In lid 6 t/m 9 is het aantal standplaatsen en geregeld.

 

Artikel 3

In artikel 3 is de indeling in (sub) branches geregeld en is het maximum aantal vergunninghouders bepaald.

 

Artikel 4

In dit artikel wordt aangegeven dat het opleggen van strafrechtelijke sancties is voorbehouden aan het Openbaar Ministerie en de strafrechter.

 

Artikel 5

 

In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze het college gebruik maakt van de op grond van de artikelen 10 en 11 van de marktverordening gegeven bevoegdheid om bestuurlijke sancties op te leggen. In de Marktverordening Almere 2012 is, net als in de voorafgaande Marktverordening, opgenomen dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn sancties op te leggen aan vergunninghouders en dagplaatshouders/meelopers.

 

De gekozen systematiek is een bekende en breed gebruikte tabel met daarin een stappenplan. Er is uitdrukkelijk geen formele betekenis toegekend aan mondelinge waarschuwingen, omdat anders discussie kan ontstaan wat de strekking is van mondelinge mededelingen aan vergunninghouders en meelopers door de marktmeester. Alleen een schriftelijke waarschuwing heeft consequenties die zijn vastgelegd in de sanctietabel. Deze schriftelijke waarschuwingen zijn op basis van de huidige jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak geen zelfstandige besluiten waartegen bezwaar en beroep openstaat. Zij maken deel uit van de uiteindelijk opgelegde sanctie (AbRvS 18 januari 2006, 200409413). Als een sanctie wordt opgelegd zoals genoemd in de kolommen “1e sanctie”, “2e sanctie” of “3e sanctie” van de sanctietabellen worden opgelegd, dan is wel sprake van een besluit waartegen voor belanghebbenden bezwaar en beroep open staat. Een marktkoopman die zich geconfronteerd ziet met een dergelijke sanctie kan dus binnen zes weken nadat een de sanctie bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

De vaststelling van de tabel heeft tot gevolg dat niet kan worden afgeweken van de hierin vervatte volgorde.

 

Vanwege de verschillende regimes die van toepassing zijn op vaste standplaatshouders en dagplaatshouders is voorzien in twee tabellen.

 

In het 3e lid is een regeling opgenomen die er in voorziet dat een standplaatshouder die gedurende een jaar drie verschillende overtredingen heeft begaan, en daarvoor telkens ook schriftelijk is gewaarschuwd, bij een vierde overtreding een sanctie volgens de tabel krijgt opgelegd. Een dergelijke cumulatie is voor 1 jaar van toepassing, daarna begint men met een schone lei.

 

Lid 4 regelt dat na een 3e sanctie intrekking van een vergunning volgt.

 

Lid 5 regelt de mogelijkheid tot een uitsluiting van 5 jaar van meelopers en standwerkers, indien zij na een 3e sanctie een nieuwe overtreding begaan.

Lid 6 bepaalt dat bij sancties volgend uit de toepassing van de leden 1 tot en met 5, alleen overtredingen meetellen die in het jaar voorafgaand aan de nieuwe overtreding zijn begaan.

 

Artikel 6

 

Ofschoon de marktadviescommissie in Almere al enige jaren functioneert als overlegorgaan, was deze nog niet geregeld in de Marktverordening 2005 of het Marktreglement Almere 2005. Door nu vast te leggen hoe deze marktadviescommissie is samengesteld, en ook haar taken te omschrijven, wordt de bestaande praktijk geformaliseerd. De marktadviescommissie heeft naast haar functie als overlegorgaan ook een adviesfunctie. Zij wordt gehoord wanneer sprake is van het wijzigen van het marktreglement en de toewijzing van nieuwe vaste standplaatsvergunningen. Daarnaast vinden in ieder geval ieder kwartaal bijeenkomsten plaats.

 

Voor wat betreft de samenstelling van de marktadviescommissie verdient het de aandacht dat de vertegenwoordiger van de CVAH niet tevens vergunninghouder mag zijn. Zijn/haar positie als extern lid zou daarmee geweld aan worden gedaan, zeker nu namens de vergunninghouders al 8 vertegenwoordigers in de marktadviescommissie zijn opgenomen. Van de vertegenwoordigers van de markten zijn zo mogelijk van elke markt zowel een vertegenwoordiger van de food branches, als een vertegenwoordiger van de non-food branches afkomstig.

 

Hoofdstuk 2 .

In dit hoofdstuk wordt een onderscheid gemaakt tussen de toewijzing van een vaste standplaats, een dagplaats en een standwerkersplaats. De laatste twee krijgen geen vergunning, maar wordt een standplaats door loting voor de desbetreffende marktdag toegewezen. Deze zijn daarmee geen vergunninghouder. De positie van vergunninghouder is alleen voor de vaste standplaatshouder weggelegd. De artikelen 7 t/m 12 zijn alleen op de vergunninghouders van toepassing.

 

Artikel 7

 

In dit artikel wordt de toewijzing van vaste standplaatsen geregeld. Daartoe dient een aanvraag te worden ingediend. De artikelen 2, 3 en 7 bepalen hoeveel kooplieden er binnen elke branche zijn toegestaan, en in hoeverre een aanvraag om een vaste standplaatsvergunning voor verlening in aanmerking komt. In het tweede lid van artikel 7 wordt het clustermodel bij de toewijzing van lege standplaatsen op de weekmarkten van Almere geregeld. Daarmee wordt beoogd een evenwichtige verdeling van de branches op weekmarkten te bereiken. Dat is zowel in het belang van de koopman als de consument. Het clustermodel houdt in dat de markten worden opgedeeld in twee of meer geografische clusters waarover de vaste standplaatshouders binnen één (sub)branche evenredig worden verdeeld. Indien alle clusters gevuld zijn met een standplaatshouder uit dezelfde (sub)branche, moet de volgende op basis van loting kiezen voor een cluster met het minste aantal standplaatshouders in dezelfde (sub)branche. De begrenzingen van de clusters zijn aangegeven in de bij het marktreglement behorende kaartbijlagen. In het clustermodel wordt ook een branchestop geregeld, wanneer het maximaal aantal kooplieden in een branche is bereikt.

 

In het derde lid van artikel 7 wordt de volgorde gegeven die geldt bij het toewijzen van lege standplaatsen. Als eerste komen daarvoor in aanmerking gegadigden met branchevreemde producten (onderdeel a). Als dat niet tot toewijzing leidt, wordt gekeken of het aantal vergunninghouders tot het maximaal aantal toegestane vergunninghouders van de (sub)branche kan worden aangevuld (onderdeel b). Dit onderdeel is aan artikel 7 lid 3 toegevoegd, omdat in het verleden is gebleken dat een branche uit een cluster moest verdwijnen, omdat die aan een gegadigde voor standplaatsverbetering of standplaatsuitbreiding (zie hierna) van een andere (sub) branche moest worden toegekend. Op deze manier was het mogelijk dat producten binnen clusters of zelfs geheel van de betreffende markt verdwenen, terwijl ze op grond van de branche-indeling wel gewenst waren. Nu wordt pas gekeken naar standplaatsverbetering (onderdeel c) en tenslotte naar standplaatsuitbreiding (onderdeel d) als ook de aanvulling tot het maximaal aantal toegestane vergunninghouders van de (sub)branche geen kandidaat oplevert. De toewijzing op grond van de onderdelen c en d (standplaatsverbetering en standplaatsuitbreiding) geschiedt op basis van anciënniteit, waarbij het eerste jaar van de vergunning, die als proefperiode geldt, meetelt. Bij gelijke anciëniteit beslist het lot.

 

Bij meerdere gegadigden voor de toewijzing van dezelfde standplaats op grond van onderdeel a (branchevreemde producten) of onderdeel b (aanvulling tot maximaal aantal toegestane vergunninghouders van de (sub)branche) bepaalt artikel 7 lid 4 dat aan de hand van de daar genoemde beoordelingscriteria wordt bepaald aan wie de standplaats wordt toegewezen. Voor elk beoordelingsaspect kunnen punten worden gescoord. Als in voldoende mate aan het betreffende beoordelingsaspect wordt voldaan dan worden alle bij dat beoordelingsaspect behorende punten behaald. Dat kunnen afhankelijk van het betreffende beoordelingsaspect 1 of 2 punten zijn. Daarmee wegen sommige beoordelingsaspecten (die met 2 punten) zwaarder bij de beoordeling dan andere beoordelingsaspecten (die met 1 punt). Als onvoldoende aan een beoordelingsaspect wordt voldaan, dan worden voor dat aspect in het geheel geen punten behaald. Degene die in totaal de meeste punten behaald krijgt voorrang boven degene(n) met een lager aantal punten. Bij een gelijk aantal punten beslist uiteindelijk het lot.

Centraal bij het gebruik van de beoordelingscriteria staat de toegevoegde waarde die nieuwe kooplieden hebben, zowel op het gebied van assortiment als op het gebied van uitstraling van de kraam. Doel hiervan is dat nieuwe kooplieden beter aansluiten op de gewenste totaalbeleving die consumenten moeten hebben op de markt. Op deze manier wordt getracht een relatief rigide vergunningensysteem beter te laten aansluiten bij de behoefte en levendigheid van de weekmarkt (systeem- versus leefwereld). Het toepassen van deze beoordelingscriteria is nieuw. Het gebruik hiervan zal daarom worden gemonitord en zo nodig met een beleidsregel kunnen worden verduidelijkt.

 

Artikel 8

 

De inhoud van de vaste standplaatsvergunning is geregeld in dit artikel. De meest opvallende component is de periode waarvoor de vergunning is verstrekt. Dit wordt verder geregeld in artikel 9 van het Marktreglement Almere 2012. Ook wordt een marktpas als middel van identificatie verstrekt.

 

Artikel 9

 

Een nieuw aspect voor een nieuwe vaste standplaatsvergunning is het feit dat aan nieuwe kooplieden de vergunning niet meer direct wordt verstrekt voor onbepaalde tijd. Door de introductie van vergunningperiode van 1 jaar, ontstaat een nieuw beoordelingsmoment voordat een vergunning voor onbepaalde tijd voor een vaste standplaats wordt verleend. Een slecht functionerende nieuwe koopman kan dan een verlenging worden geweigerd, zeker wanneer sprake is van sancties zoals in lid 3 is omschreven. Tegen een besluit de verlenging te weigeren staat bezwaar en beroep open.

 

De verlenging behoeft niet te worden aangevraagd, maar zal door het college ambtshalve telkens worden beoordeeld.

 

Artikel 10

 

De overschrijving van de vaste standplaatsvergunning is een regeling die beoogt de continuïteit van de standplaatshouder te waarborgen. Vaak is immers sprake van een familiebedrijf, en kan met een overschrijving van de vaste standplaatsvergunning ingeval van overlijden ziekte of pensionering de exploitatie worden voortgezet door een meewerkend familielid. Hetzelfde is geregeld voor een medewerker die geen familiaire banden heeft met de vergunninghouder, maar wel samen met deze meer dan twee jaren de standplaats heeft ingenomen en geëxploiteerd.

 

Nieuw is dat ook zonder dat sprake is van overlijden, ziekte of pensionering een vaste standplaatsvergunning kan worden overgeschreven, in dit geval op de naam van een waarnemer. Daarmee wordt de vaste standplaatsvergunning min of meer verhandelbaar, maar slechts onder zeer specifieke omstandigheden. Door de koppeling aan de waarnemer, een persoon die met ontheffing de vaste standplaats in neemt van de vergunninghouders (zie ook artikel 11 van het Marktreglement Almere 2012), is het pas na twee jaar op zijn vroegst mogelijk de vergunning over te laten schrijven.

 

Artikel 11

 

De waarnemer is een nieuw aspect in het Marktreglement Almere 2012. Vaste standplaatshouders kunnen hiermee hun bedrijfsvoering efficiënter maken, en zijn niet meer gedwongen elke week zelf de standplaats in te nemen. Gebleken is dat hier behoefte aan bestaat, met name bij grotere ondernemingen die op meerdere markten staan. De vergunning wordt niet veranderd, er wordt alleen een ontheffing verleend van de verplichting de standplaats persoonlijk in te nemen. De vergunninghouder blijft ook verantwoordelijk voor alle verplichtingen van de standplaatshouders, waarschuwingen en sancties worden aan hem/haar opgelegd en strekken zich ook uit tot de waarnemers. De ontheffing is 1 jaar geldig, en kan worden verlengd op verzoek. Verlenging is niet aan de orde wanneer een schorsing is opgelegd in het voorafgaande jaar. Op deze wijze kan waarneming door een ongeschikte persoon snel weer ongedaan worden gemaakt.

 

Artikel 12

 

De ontheffing wordt ingetrokken, wanneer ook de daaraan ten grondslag liggende vergunning wordt ingetrokken op basis van de in artikel 9 van de Marktverordening genoemde situaties.

 

Artikel 13

 

De dagplaatsen worden volgens een strikt geregelde loting toegewezen. Deelname aan de loting is slechts mogelijk na inschrijving als meeloper, geregeld in artikel 13. Teneinde te voorkomen dat telkens dezelfde kooplieden een dagplaats toegewezen krijgen, kunnen de meelopers slechts een maal per 3 weken meeloten op de woensdag- en zaterdagmarkt, terwijl voor de donderdag- en vrijdagmarkt slechts een maal keer per 4 weken meegeloot mag worden.

 

Artikel 14

 

Kooplieden die in aanmerking willen komen voor een dagplaats moeten zich registreren als meeloper, en krijgen een meeloperspas voor 3 jaar uitgereikt indien zij voldoen aan de vereisten van artikel 8 van de Marktverordening Almere 2012.

 

Artikel 15

 

Op de meeloperspas staat vermeld met welke artikelen de meeloper wenst mee te loten. Er kan slechts een (sub)branche worden vermeld waarmee kan worden ingeloot.

 

Artikel 16

 

Kooplieden die in aanmerking willen komen voor een standwerkerplaats moeten zich registreren als standwerker en krijgen een standwerkerpas voor 3 jaar uitgereikt indien zij voldoen aan de vereisten van artikel 8, van de Marktverordening Almere 2012. De standwerkerpas kan worden verlengd, als daarom wordt verzocht door de houder van de standwerkerpas.

 

Artikel 17 t/m 20

 

Wanneer standwerkerplaatsen worden toegewezen, is het gewenst dat dit zo objectief mogelijk gebeurt om de bekende en de minder bekende standwerkers een gelijke kans te geven. Daarom is in het eerste lid van artikel 16 bepaald dat de toewijzing geschiedt door loting. Het college dient van tevoren de manier van loting vast te stellen. Het verdient daarbij aanbeveling hierbij voorrang te geven aan de marktkooplieden van wie is gebleken dat zij in de uitoefening van de markthandel uitsluitend en daadwerkelijk als standwerker plegen op te treden. Standwerkers met een artikel dat al op de betreffende markt feitelijk vertegenwoordigd is, kunnen slechts een maal per vier weken ingeloot worden.

 

Gebleken is dat een sterke behoefte bestaat aan uniforme en duidelijke richtlijnen voor de toewijzing van standwerkerplaatsen, zowel bij de marktbeheerders als bij de marktgebruikers, in het bijzonder bij de standwerkers zelf. Deze groep kooplieden heeft een eigen wijze van werken. Bij de benadering van het publiek treden zij geheel anders op dan de zogenaamde stille kramers. Zij verhogen de levendigheid van de markt en maken deze daardoor aantrekkelijker voor het publiek.

 

Teneinde verstarring tegen te gaan en om te voorkomen dat de standwerker, die jaar in jaar uit dezelfde plaats bezet, langzamerhand een stille kramer zou worden, wordt het in het algemeen ongewenst geacht aan deze categorie kooplieden vaste standplaatsen toe te wijzen. Dit standpunt wordt door de officiële landelijke organisatie van standwerkers (Stibesta) steeds met klem naar voren gebracht. Vooral ook omdat het werkterrein van de standwerkers zich over het gehele land uitstrekt, is het voorts gewenst, dat de regels voor de toewijzing van de standplaatsen aan deze bijzondere categorie kooplieden op alle markten in Nederland zo veel mogelijk gelijkluidend zijn. Een scherpe scheiding tussen de voor de stille kramers en de voor standwerkers bestemde standplaatsen dient te blijven bestaan.

 

Belangrijk is voorts de in artikel 17, eerste lid opgenomen mogelijkheid om als koppel of duo een standwerkerplaats te kunnen betrekken. Uitdrukkelijk is hierbij echter de voorwaarde gesteld dat een duo zich tevoren als zodanig bij de marktmeester moet melden en dat een duo als één loting wordt aangemerkt.

 

Jurisprudentie

 

ARRS 26 juli 1991, JG 92.0124 m.nt. van L.J.J. Rogier, inzake sanctioneren van een standwerker.

 

LJN: BR2018, Rechtbank Utrecht, SBR 10/40

 

Hoofdstuk 3

 

In dit hoofdstuk wordt het innemen en het gebruik van de standplaats nader geregeld.

 

Artikel 21

 

Oorspronkelijk was de verplichting de standplaats persoonlijk in te nemen opgenomen in de Marktverordening, maar er is nu voor gekozen dit onderdeel te maken van het Marktreglement. Van deze verplichting kan ontheffing worden verleend, zoals geregeld in artikel 22 van het Marktreglement.

 

Artikel 22

 

In dit artikel is het aantal weken vermeld dat de vergunninghouder de standplaats dient in te nemen, met de daarop mogelijke uitzonderingen. Het gaat daarbij zowel om ziekte als vakantie. Er is gekozen voor 46 weken, omdat op deze wijze sprake is van een totaal van 30 vrije dagen (6 weken), vergelijkbaar met een gemiddelde werkzame persoon in Nederland. Kortstondige ziekte (minder dan een week) wordt ook geacht daarvan onderdeel te zijn, voor langere perioden kan een vergunninghouder om ontheffing vragen, zoals in lid 2 is omschreven. Deze ontheffing kan tevens een waarnemer aanwijzen indien dat wordt verzocht.

 

In een nog vast te stellen beleidslijn zullen beleidsregels worden vastgelegd voor de stukken die dienen te worden ingebracht bij een verzoek als bedoeld in lid 2 in verband met ziekte.

 

Artikel 23

 

Hierin is geregeld op welke wijze een vergunninghouder de marktmeester dient te informeren wanneer hij/zij de standplaats niet inneemt. In het geval van langdurige ziekte dient de vergunninghouder het college geregeld op de hoogte te houden van het verloop van de ziekte. Een verplichting van de vergunninghouder om een geneeskundige verklaring te overleggen is niet in de marktverordening opgenomen, omdat de KNMG-artsenfederatie (de beroeporganisatie voor artsen) haar leden ontraadt die informatievoorziening over hun patiënten te verstrekken. De federatie hanteert het standpunt dat van de behandelend arts, die een vertrouwensrelatie heeft met zijn patiënt, niet verwacht mag worden dat deze een onbevooroordeeld advies uitbrengt. Er bestaat geen wettelijke basis op grond waarvan het college de vergunninghouder zou kunnen verplichten een geneeskundige keuring te ondergaan. Het college kan de vergunninghouder wel aanbieden zich door bijvoorbeeld de GG&GD of Arbodienst te laten onderzoeken om zijn ziekte aan te tonen.

 

De door vergunninghouders gewenste vakantieperiode is gemaximaliseerd op 4 aaneengesloten weken.

 

Artikel 24

 

Standplaatshouders dienen zich te kunnen legitimeren, en dienen ook duidelijk weer te geven onder welke naam zij hun waren aanbieden. Voor consumenten is het van belang dat duidelijk is van wie zij waren hebben gekocht.

 

Artikel 25

 

Het is van groot belang dat de markt vanaf het begintijdstip tot aan de vastgestelde sluitingstijd volledig bezet is. Zowel uit oogpunt van aantrekkelijkheid als ook de veiligheid is het ongewenst dat kooplieden later arriveren of voortijdig opbreken en met voertuigen over de markt bewegen. De marktmeester bepaalt of hij bij het te laat arriveren een standplaats beschikbaar houdt. Criteria zijn bijvoorbeeld de reden van het te laat arriveren (overmacht), maar ook de mogelijkheden de standplaats veilig te bereiken.

 

Artikel 26

 

De wijze waarop de standplaats wordt ingenomen met kraam en ander materiaal is hierin geregeld.

 

Artikel 27

 

Het is van belang dat de kramen goed toegankelijk zijn en de veiligheid van bezoekers is gewaarborgd.

 

Artikel 28

 

De standplaatshouder dient er voor zorg te dragen dat de door hem/haar ingenomen standplaats een schone en verzorgde aanblik heeft, dat het afval wordt verzameld en door de standplaatshouder wordt meegenomen.

 

Artikel 29

 

In dit artikel zijn een aantal wezenlijke veiligheidsnormen opgenomen met betrekking tot brand- en ontploffingsgevaar.

 

Artikel 30

 

Het gebruik van elektriciteit door een standplaatshouder wordt in dit artikel geregeld.

 

Artikel 31

 

Teneinde overlast door muziek en andere geluiden afkomstig van geluidsapparatuur te voorkomen, is voorzien in een verbod op het gebruik van geluidsapparatuur. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend, bijvoorbeeld tijdens speciale marktdagen. Daarbij blijft uitgangspunt dat marktbezoekers geen hinder ondervinden van hinder ondervinden.

 

Artikel 32

 

Ter bevordering van de veiligheid is de aanwezigheid van kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zonder een ontheffing verboden. Een dergelijke ontheffing staat vermeld op de vergunning voor een vaste standplaats. In het geval een houder van een dagplaats wordt de ontheffing geacht te zijn opgenomen in de toewijzing na loting.

 

Artikel 33

 

De marktbezoekers dienen op een duidelijke wijze te worden geïnformeerd over de gehanteerde prijzen.

 

Artikel 34

 

De gebruikte meet- en weegapparatuur dient te voldoen aan de daaraan door de IJkwet gestelde eisen, en dient op ook voor de bezoekers zichtbare wijze te zijn opgesteld.

 

Hoofdstuk 4

 

In de overige bepalingen is het parkeren geregeld, terwijl ook nog eens expliciet is vastgelegd dat slechts de op de vergunning vermelde artikelen mogen worden aangeboden. Ook is voorzien in de regeling voor het innemen van een standplaats met eigen materiaal en een calamiteitenregeling. Deze wordt in een nog vast te stellen beleidsregel (“stormprotocol”) verder ingevuld.

 

Artikel 35

De voorwaarden waaronder het voertuig van de standplaatshouder bij de standplaats mag worden geparkeerd, zijn in dit artikel opgenomen.

 

Artikel 36

 

In dit artikel is nog eens expliciet opgenomen dat geen andere artikelen mogen worden aangeboden dan waarvoor vergunning is verleend, dan wel op de meeloperspas is vermeld. Ook is het verbod op verkoop van tweedehandsgoederen opgenomen.

 

Artikel 37

 

In afwijking van de andere bevoegdheden in het Marktreglement en de Marktverordening is in casu de burgemeester alleen bevoegd een besluit te nemen tot het nemen van maatregelen, dan wel afgelasten van de markt. Daarmee wordt aangesloten bij het waarborgen van de openbare orde, bij uitstek de taak van de burgemeester.

 

Deze bevoegdheid wordt in de praktijk in mandaat door de Teamleider Stadstoezicht uitgeoefend. De marktcoördinator en de marktmeester zijn daarbij degene die aangeeft dat er sprake is van zodanige omstandigheden dat de weekmarkt geen doorgang kan vinden.

 

In lid 2 zijn de weersomstandigheden omschreven waaronder in ieder geval de weekmarkt geen doorgang kan vinden. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij objectiveerbare criteria.

 

Wanneer sprake is van een calamiteit die om onmiddellijk ingrijpen vraagt, is de marktmeester bevoegd dwingende aanwijzingen te geven.

 

Criteria

 

Zeker bij weersvoorspellingen is het noodzakelijk daarvoor een betrouwbare bron te hanteren. Gezien het huidige aanbod, bestaat de kans dat er verschillen bestaan in de voorspellingen, en dat hierover discussie ontstaat. De Burgemeester zal daarom aan de hand van de gegevens van het KNMI bij aanvang van de markt bepalen in hoeverre er sprake is van de omstandigheden als bedoeld in het tweede lid.

 

Ook wanneer er geen sprake is van windkracht 8 of meer, kan er sprake zijn van lokale weersomstandigheden die het uit oogpunt van veiligheid noodzakelijk maken de weekmarkt af te gelasten. Dit is met name ter beoordeling aan de marktmeester ter plaatse. Het gaat om het waarborgen van de veiligheid van de bezoekers en marktkooplui.

 

Artikel 38 t/m 39

 

Voor het innemen van de standplaats met eigen materiaal is een aantal voorwaarden van toepassing, waarmee de veiligheid, het aanzicht en de toegankelijkheid kan worden gewaarborgd.

 

Artikel 40 t/m 42

 

Dit betreft de slotartikelen, waarmee een juridisch einde wordt gemaakt aan de voorafgaande regelingen en de formele naam is bepaald.