Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Regels voor het plaatsen van een knalapparaat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels voor het plaatsen van een knalapparaat
CiteertitelRegels voor het plaatsen van een knalapparaat
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-08-2009nieuwe regeling

18-08-2009

Ons Weekblad 21-08-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels voor het plaatsen van een knalapparaat

 

 

Regels voor het plaatsen van een knalapparaat:

 • 1.

  Een knalapparaat wordt slechts ingezet voor de noodzakelijke verjaging van wild en/of gevogelte om schade aan gewassen te voorkomen dan wel te beperken.

 • 2.

  Een knalapparaat is niet in werking vóór 07.00 uur en ná 21.00 uur.

 • 3.

  Een knalapparaat veroorzaakt op geluidsgevoelig object van derden een waarde van maximaal 75 dB(A).

 • 4.

  De kortste afstand tussen een knalapparaat en een geluidsgevoelig object van derden bedraagt tenminste 250 meter. Een bedrijfswoning in het buitengebied wordt niet gezien als een geluidsgevoelig object van derden.

 • 5.

  De kortste afstand tussen een knalapparaat en de openbare weg bedraagt tenminste 50 meter.

 • 6.

  De loop van een knalapparaat staat niet op geluidsgevoelige objecten gericht.

 • 7.

  De knalfrequentie bedraagt maximaal 6 knallen per uur.

 • 8.

  Binnen 50 meter van een knalapparaat mag geen ander knalapparaat staan opgesteld.

 • 9.

  Een knalapparaat wordt elke drie dagen tenminste 25 meter verplaatst.

 • 10.

  Een knalapparaat mag slechts gedurende een maximaal aaneengesloten periode van 4 weken op het zelfde perceel staan opgesteld c.q. in bedrijf zijn.

 • 11.

  Bij het knalapparaat dient een vlag ter herkenning te worden geplaatst.

 • 12.

  Het tijdstip van ingebruikneming van een knalapparaat en de locatie waar dit wordt opgesteld dienen tenminste twee werkdagen van te voren te worden gemeld bij de gemeente.

Alphen, 18 augustus 2009

Burgemeester en wethouders