Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Verordening winkeltijden gemeente Beek 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Beek 2013
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Beek 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden Beek, d.d. 9 mei 1996

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3 eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-2013nieuwe regeling

26-09-2013

Beek & omstreken, 02-10-2013

13vra00127

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Beek 2013

De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 09-07-2013;

gelet op artikel 3, eerste lid van de Winkeltijdenwet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de verordening winkeltijden gemeente Beek 2013.

Artikel 1. Algemene vrijstelling

Voor de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling.

Artikel 2. Intrekking oude verordening

De verordening winkeltijden Beek, d.d. 9 mei 1996, wordt ingetrokken.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Beek 2013.

Beek, 26-09-2013

GEMEENTERAAD,

Guliël Erven, Ralf Krewinkel

Raadsgriffier, Burgemeester