Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Uitvoeringsbesluit o.g.v. art. 1.3, derde lid (indieningstermijn) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit o.g.v. art. 1.3, derde lid (indieningstermijn) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010
CiteertitelUitvoeringsbesluit o.g.v. art. 1.3, derde lid (indieningstermijn) APV Beemster 2010
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

16-12-2010

Beemster op Zondag d.d. 23/24 dec 2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit o.g.v. art. 1.3, derde lid (indieningstermijn) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010

De burgemeester van  Beemster;

gelezen artikel 1.3, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2010,

gelet op artikel 174 van de Gemeentewet,

besluit:

dat de aanvraag van vergunningen en ontheffingen ten behoeve van de Beemster Feestweek vóór 1 maart van het lopende jaar, ingediend moet worden bij het bevoegde bestuursorgaan.

 

Dit besluit treedt acht dagen na bekendmaking in werking. ​

Aldus vastgesteld d.d. 16 december 2010.

H.N.G. Brinkman, burgemeester