Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Uitvoeringsbesluit o.g.v. art. 2.4.1, eerste en tweede lid (straatartiest) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit o.g.v. art. 2.4.1, eerste en tweede lid (straatartiest) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009
CiteertitelUitvoeringsbesluit o.g.v. art. 2.4.1, eerste en tweede lid (straatartiest) APV Beemster 2009
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Door uitwerkingtreding van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010 is dit uitvoeringsbesluit van rechtswege vervallen op 27-10-2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201027-10-2012nieuwe regeling

16-02-2010

Binnendijks d.d. 6 maart 2010, nr. 7/8

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit o.g.v. art. 2.4.1, eerste en tweede lid (straatartiest) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009

De burgemeester van Beemster;

gelezen artikel 2.4.1, eerste en tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2009,

gelet op artikel 174 van de Gemeentewet,

besluit: ​

aan te wijzen als openbare plaats, zoals bedoeld in het bovengenoemd artikellid, waar een verbod geldt tot het ten behoeve van publiek optreden als straatartiest, straatmuzikant, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids, de bebouwde kommen van:

 

 • -

  Middenbeemster

 • -

  Noordbeemster

 • -

  Westbeemster en

 • -

  Zuidoostbeemster

 

De werking van dit verbod is beperkt tot de Beemster Feestweek en andere evenementen waarvoor door de gemeente een vergunning is afgegeven en die door middel van publicatie bekend zijn gemaakt.

 

De burgemeester kan ontheffing verlenen van dit verbod.

 

Dit besluit treedt acht dagen na bekendmaking in werking. ​

Aldus vastgesteld d.d. 4 maart 2010.

H.N.G. Brinkman, burgemeester