Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Bouwverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBouwverordening
CiteertitelBouwverordening van de gemeente Beemster
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBouwverordening Bijlage 9 Kaart behorende bij de Bouwverordening Beemster

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet
  2. Bouwbesluit 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-201201-04-2012nieuwe regeling

27-03-2012

Binnendijks d.d. 14 april 2012, nummer 15

BW-2012-0668

Tekst van de regeling

Intitulé

Bouwverordening

De raad van de gemeente Beemster;

gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 20 september 2011, kenmerk ECGR/U201101606, Lbr. 11/059;

gelet op artikel 8 van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676);

overwegende het voorstel van burgemeester en wethouder van 28 februari 2012, BW-2012-0668;

BESLUIT :

vast te stellen de bouwverordening van de gemeente Beemster gebaseerd op de modelbouwverordening 1992 van de VNG bijgewerkt tot en met de 14e serie wijzigingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2012.

H.N.G. Brinkman, voorzitter

C.J. Jonges, griffier

Bijlage 9 Reglement van Orde Advieciommissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit

Bijlage 9

Kaart behorende bij de Bouwverordening Beemster