Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Rectificatie Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent beheerfunctionarissen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRectificatie Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent beheerfunctionarissen
CiteertitelAanwijzingsbesluit beheerfunctionarissen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze versie van de regeling betreft een rectificatie vanwege foutieve tekst. De oorspronkelijke bekendmaking heeft op 7 december 2018 plaatsgevonden via het Gemeenteblad 2018, 262393.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-201808-12-2018nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-262393

08-12-2018nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2019-8991

Tekst van de regeling

Intitulé

Rectificatie Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent beheerfunctionarissen

[Deze bekendmaking betreft een rectificatie vanwege foutieve tekst. De oorspronkelijke bekendmaking heeft op 7 december 2018 plaatsgevonden via het Gemeenteblad 2018, 262393.]

 

Op grond van artikel 2 van de Beheerregeling basisregistratie adressen en gebouwen Berkelland 2018 zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

 

Informatiebeheer BAG

Als informatiebeheerder BAG is aangewezen de heer M. Rabbers, gegevensbeheerder GEO-informatie team ICT Informatievoorziening. Zijn plaatsvervanger is mevrouw J.G. Kerkwijk, gegevensbeheerder team ICT Informatievoorziening.

 

Gegevensbeheer BAG

Als gegevensbeheerder BAG is aangewezen mevrouw J.G. Kerkwijk, gegevensbeheerder team ICT Informatievoorziening. Haar plaatsvervanger is de heer M. Rabbers, gegevensbeheerder GEO-informatie team ICT Informatievoorziening.

 

Gegevensverwerking BAG

Als gegevensverwerkers zijn aangewezen mevrouw J.G. Kerkwijk, mevrouw M. ter Braak-Klein Willink en de heer J.W.M. Aarsen en de heer M. Rabbers. Allen gegevensbeheerders (GEO informatie) van informatie team ICT Informatievoorziening.

 

Functioneel beheer BAG

Als functioneel beheerder BAG is aangewezen mevrouw J.G. Kerkwijk, gegevensbeheerder team ICT Informatievoorziening. Haar plaatsvervanger is mevrouw J.G. Pelle-Nijenhuis, Functioneel beheerderteam ICT Informatievoorziening.

 

Systeembeheer BAG

Als systeembeheerder BAG is aangewezen de heer W.J.G.M. van Bolderen, medewerker team ICT Automatisering. Zijn plaatsvervangers zijn alle medewerkers systeem- en netwerkbeheer van team ICT Automatisering.

 

Borculo, 27 november 2018

M.N.J. Broers

Gemeentesecretaris