Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent artikel 2:48 Algemene plaatselijke verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent artikel 2:48 Algemene plaatselijke verordening
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berkelland/636652/CVDR636652_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2020nieuwe regeling

28-01-2020

gmb-2020-31453

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent artikel 2:48 Algemene plaatselijke verordening

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening 2020 (Apv);

 

overwegende dat:

 

gebleken is dat in de gemeente sprake is van overlastsituaties en baldadigheid door (overmatig) alcoholgebruik op de weg;

 

de overlast en baldadigheid niet altijd gepaard gaat met openbare dronkenschap;

 

artikel 2:48 van de Apv de mogelijkheid biedt om op te treden;

 

ook in het kader van het alcoholmatigingsbeleid het wenselijk is om een verbod in te stellen voor de hele gemeente;

 

het Openbaar Ministerie heeft uitgezocht of dit juridisch mogelijk is;

 

de conclusie is dat er geen jurisprudentie is waarin staat dat dit niet kan;

 

gemeenten die het hele grondgebied aanwijzen de steun van justitie hebben bij de handhaving hiervan;

 

andere gemeenten in het district Achterhoek, politie team Oost-Achterhoek eenzelfde aanwijzingsbesluit hanteren en uniformiteit wenselijk is;

 

 

B E S L U I T :

 

 • 1)

  dat het verboden is op openbare plaatsen binnen onze gemeente alcoholhoudende drank te drinken;

 • 2)

  dat het verboden is aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • 3)

  het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening 2018 van 24 april 2018 in te trekken;

 • 4)

  dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 februari 2020.

 

Borculo, 28 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.