Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit klompenpaden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit klompenpaden
CiteertitelAanwijzingsbesluit klompenpaden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berkelland/636652/CVDR636652_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2020nieuwe regeling

28-04-2020

gmb-2020-115831

18859

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit klompenpaden

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:57, lid 1 onder 1 van de Algemene plaatselijke verordening 2020 (Apv);

 

overwegende dat:

 

het in het kader van de openbare orde en het ter voorkoming overlast, gevaar of schade gewenst is om klompenpaden aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is om honden te laten verblijven of te laten lopen;

 

voorkomen moet worden dat honden op dergelijke paden dieren verstoren en dierziekten verspreiden;

 

artikel 2:57 lid 1 onder 1 van de Apv de mogelijkheid biedt om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is om honden te laten verblijven of te laten lopen;

 

B E S L U I T :

 

 • 1.

  zogenaamde klompenpaden aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is om honden te laten verblijven of te laten lopen;

 • 2.

  het verbod geldt voor klompenpaden, zoals aangegeven op deze kaart: https://klompenpaden.nl/wp-content/uploads/2017-03-06-Boereneschpad_600dpi.pdf. Het klompenpad wordt in het terrein aangeduid met specifieke borden, waarop ook het verbod “verboden voor honden” wordt aangegeven.

 • 3.

  dit verbod geldt niet voor openbare wegen (zie Wegenwet) buiten de bebouwde kom.

 • 4.

  dit aanwijzingsbesluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

Borculo, 28 april 2020

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.