Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

Verordening op het aansluiten van panden op de riolering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het aansluiten van panden op de riolering
CiteertitelVerordening op het aansluiten van panden op de riolering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpaansluiten panden riolering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1995Nieuwe regeling

22-12-1995

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het aansluiten van panden op de riolering

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad van de gemeente Heesch;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 1994;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

Titeldeel 1 verordening op het aansluiten van panden op de riolering

Artikel 1 Hoogte

De kosten van een rioolaansluiting bedragen: bij aansluitkosten tot en met f 10.000,00 de werkelijke kosten met een minimum van f 800,00 en een maximum van f 10.000,00 bij aansluitkosten > f 10.000,00 en f 20.000,00 f 10.000,00 plus 50% van de kosten boven de f 10.000,00 bij aansluitkosten > f 20.000,00 de werkelijke kosten minus f 5.000,00

Artikel 2 Nieuw Artikel

Met het in werking treden van deze verordening vervallen de aansluittarieven op het riool, zoals die berekend werden in de voormalige gemeente Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode..

Artikel 3 Nieuw Artikel

Deze verordening kan worden aangehaald als rioolaansluitverordening.

Artikel 4 Nieuw Artikel

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heesch in zijn openbare vergadering van 22 december 1994.

DE RAAD VOORNOEMD;

de secretaris,

de voorzitter,

F. Snoep

J.M.P.J. van Gorp-van de Ven