Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

Vaststelling eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststelling eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018
CiteertitelDe eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018’
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2020Eerste Wijziging

17-12-2020

gmb-2020-353009

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststelling eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van

burgemeester en wethouders van 7 december 2020:

 

vast te stellen de volgende eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018:

 

 

 

 

 

 

 

Artikel A

 

In hoofdstuk 2 worden de artikelen 2:80 tot en met 2:82 vervangen door het volgende artikel 2:80:

 

Artikel 2:80 Carbidschieten

 

Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in de periode van 31 december

10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar.

3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt

voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek

van Strafrecht.

 

Artikel B

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘De eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018’.

 

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van

17 december 2020.

 

 

 

Leandra Kilian

griffier

Marieke Moorman

voorzitter