Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

Percentageverordening beeldende kunst 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPercentageverordening beeldende kunst 2006
CiteertitelPercentageverordening beeldende kunst 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpPercentageverordening beeldende kunst 2006

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-2019nieuwe regeling

22-12-2005

De Bernhezer, 28-12-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Percentageverordening beeldende kunst 2006

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2005;

gezien het advies van de commissie Bestuur en Strategie van 7 december 2005;

gelet op artikel 149 Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Titeldeel 1 Percentageverordening beeldende kunst 2006

Artikel 1
 • 1

  de hoogte van de percentages van de stichtingskosten van projecten waarvoor opdrachten op het gebied van de beeldende kunst worden verleend, worden als volgt worden vastgesteld:

  • a.

   voor gemeentelijke gebouwen en scholen van het openbaar en bijzonder onderwijs: bij nieuwbouw: - 2% van de werkelijke kosten bij stichtingskosten tot € 45.378,02 - 1% van de werkelijke kosten bij stichtingskosten van € 45.378,02 tot € 453.780,02 met een minimum van € 907,56. - 1% van de werkelijke kosten bij stichtingskosten van € 453.780,02 of meer, met een minimum van € 6.806,70. bij verbouwing en modernisering: - 1% wanneer de werkelijke kosten een bedrag van € 45.378,02 tot € 453.780,02 belopen - 1% wanneer de werkelijke kosten een bedrag van € 453.780,02 of meer belopen met een minimum van € 6.806,70.

  • b.

   voor niet-gemeentelijke gebouwen, in de stichtingskosten waarvan de gemeente een aandeel levert: - 1% van het gemeentelijk aandeel in de werkelijke kosten van € 45.378,02 tot € 453.780,02; - 1% van het gemeentelijk aandeel in de werkelijke kosten bij stichtingskosten van € 453.780,02 of meer, met een minimum van € 6.806,70 onder de voorwaarde dat de andere participanten voor hun aandeel in de stichtingskosten eenzelfde percentage toepassen;

  • c.

   nieuwe bestemmingsplannen: - 1% van de kosten van bouwrijpmaken van de bouwcomplexen van het grondbedrijf.

Artikel 2

Onder werkelijke kosten wordt bij gebouwen verstaan alle stichtings-kosten of verbouwings/uitbreidingskosten met uitzondering van de grondkosten.

Artikel 3

De opdracht, al naar gelang de aard van het project en eisen van ruimtelijke kwaliteit, de vorm kan hebben van: - een monumentale opdracht; - inschakeling bij de vormgeving; - een adviserende functie voor de beeldende kunstenaar.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders voeren deze regeling uit.

 

Artikel 5

De Percentageregeling beeldende kunst 1997 wordt ingetrokken

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Artikel 7

De verordening wordt aangehaald als: Percentageverordening beeldende kunst 2006

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2005

DE RAAD VOORNOEMD;

De griffier, de voorzitter,

J.H.M. van den Oever A.A.M.M. Heijmans