Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Richtlijn Omgevingslawaai 3e tranch, geluidbelastingkaarten (peiljaar 2016) en bijbehorende tabellen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijn Omgevingslawaai 3e tranch, geluidbelastingkaarten (peiljaar 2016) en bijbehorende tabellen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpgeluid
Externe bijlagenKaart 1 Geluidkaart Lden Kaart 2 Geluidkaart Lnight Kaart 3 Geluidkaart Lden wegverkeer Kaart 4 Geluidkaart Lden rail-industrie-vliegverk Kaart 5 Geluidkaart Lnight wegverkeer Kaart 6 Geluidkaart Lnight railverkeer Kaart 7 pandenkaart Lden wegverkeer Kaart 8 pandenkaart Lden railverkeer Kaart 9 pandenkaart Lnight industrie en vliegverk Kaart 10 pandenkaart Lnight wegverkeer Kaart 11 pandenkaart Lnight railverkeer Toelichting omgevingslawaai bij kaarten en tabel Tabel geluidbelasting luchtvaart tabel geluidbelasting weg, rail en industrie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-201920-06-2017nieuwe regeling

20-06-2017

gmb-2019-237422

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijn Omgevingslawaai 3e tranch, geluidbelastingkaarten (peiljaar 2016) en bijbehorende tabellen

 

Burgemeester en wethouders hebben de geluidbelastingkaarten d.d. 13 juni 2017 en tabellen met aantal woningen per geluidbelastingklasse vastgesteld op 20 juni 2017.

Best, 20 juni 2017

College van burgemeester en wethouders

Namens deze,

Anton van Aert, burgemeester en Ceciel Noordman, secretaris