Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Aanwijzingsbesluit hondenaanlijngebod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit hondenaanlijngebod
CiteertitelAanwijzingsbesluit hondenaanlijngebod
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-1999nieuwe regeling

22-06-1999

Laarder Courant De BEL 23-09-1999

Collegebesluit 22-06-1999

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit hondenaanlijngebod

De burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum,

 

gelet op artikel 2.4.17 en 2.4.17a van de Algemene plaatselijke verordening

 

besluiten:

 

1. vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit hondenaanlijngebod

2. in te trekken het besluit van 18 juli 1990 betreffende een aanlijngebod op grond van artikel 2.4.17 van de Algemene plaatselijke verordening

 

besluiten:

Deel I  

1. het gebied, dat plaatselijk bekend staat als Tafelberg- en Blaricummerheide en dat nader is aangeduid op een bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kopie (bijlage I), aan te wijzen als gebied waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is om gedurende het gehele jaar die hond aldaar te laten verblijven of te laten lopen;

 

2. het gebied, dat plaatselijk bekend staat als het bosje van jhr. Six en nader is aangeduid op een bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kopie (bijlage II), aan te wijzen als gebied waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is om gedurende de periode van 1 maart tot en met 31 november van ieder jaar die hond aldaar te laten verblijven of te laten lopen;

 

3. het gebied, dat plaatselijk bekend staat als Blaricummer Engh en nader is aangeduid op een bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kopie (bijlage III), aan te wijzen als gebied waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is om gedurende de periode van 1 maart tot en met 31 juli van ieder jaar die hond aldaar te laten verblijven of te laten lopen;

 

4. het gebied, dat plaatselijk bekend staat als Blaricummer Meent en nader is aangeduid op een bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kopie (bijlage IV), aan te wijzen als gebied waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is om gedurende de periode dat er in dit gebied schapen grazen, die hond aldaar te laten verblijven of te laten lopen, zonder dat deze aangelijnd is;

 

5. de wegen binnen de bebouwde kom van de Bijvanck, die nader zijn aangeduid op een bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kopie (bijlage V) en waarvan uitgezonderd de groenvoorziening, die plaatselijk bekend staat als randgroen, tussen de wegen:

- Viersloot

- 't Merk

- Randweg Oost

- Stichtseweg

- en de bebouwing in de Bijvank,

aan te wijzen als gebied waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is om een hond te laten verblijven of te laten lopen zonder dat die hond aangelijnd is;

 

6. de wegen binnen de bebouwde kom van het Oude Dorp in het gebied liggende tussen de wegen:

- Bergweg

- Meentzoom

- Goyergracht Noord

- Elbertsveen

- Schapendrift

- Driftlaan

- Verbindingsweg

- Achterom en

- Binnendoor,

die nader zijn aangeduid op een bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kopie (bijlage VI), aan te wijzen als gebied waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is om een hond te laten verblijven of te laten lopen zonder dat die hond aangelijnd is.

Deel II  

de onder I genoemde verboden kenbaar te maken door het plaatsen van borden op de betreffende plaatsen;

Deel III  

het besluit treedt in werking op de achtste dag na die waarop het is bekendgemaakt;

Deel IV  

het besluit wordt aangehaald als: "Aanwijzingsbesluit hondenaanlijngebod".

Blaricum, 22 juni 1999,

A.J.Th. van Zon P.H. de Winter

secretaris burgemeester