Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Aanwijzingsbesluit Kampeermiddelen e.a.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Kampeermiddelen e.a.
CiteertitelAanwijzingsbesluit Kampeermiddelen e.a.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Gemeentewet
  3. Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2012nieuwe regeling

20-03-2012

Hei en wei 13-4-2012

Collegebesluit, 20-3-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Kampeermiddelen e.a.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum,

 

overwegende, dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Blaricum 2010 nadere voorschriften dienen vast te stellen;

 

dat naar het oordeel van de gemeente het parkeren op wegen buitensporig veel ruimte in beslag neemt met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 

dat op grond van artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Blaricum 2010 (APV) wegen kunnen worden aangewezen waar het verboden is een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen of ander voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, te plaatsen of te hebben langer dan op drie achtereenvolgende dagen;

 

gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Blaricum 2010, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

Besluiten:

 

 

Deel  

Alle openbare wegen binnen de bebouwde kom zijn aangewezen waar een verbod geldt voor kampeerwagens, caravans, magazijnwagens, keetwagens, aanhangwagens of ander voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben.

Deel  

Dit besluit aan te halen als ‘Aanwijzingsbesluit Kampeermiddelen e.a.’

Deel  

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in ‘Hei en Wei’.

Blaricum,

Burgemeester en wethouders van Blaricum,

De secretaris, De burgemeester,

Dhr. A. Hogendoorn Mw. J.N. de Zwart-Bloch