Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bloemendaal

Beleidsregels Handhaving hennepplantages gemeente Bloemendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBloemendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Handhaving hennepplantages gemeente Bloemendaal
CiteertitelBeleidsregels Handhaving hennepplantages gemeente Bloemendaal
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 174 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201514-11-2019Onbekend

24-11-2015

Bloemendaals Nieuwsblad, d.d. 17 december 2015

2015171468

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Handhaving hennepplantages gemeente Bloemendaal

De burgemeester van de gemeente Bloemendaal

Overwegende dat:

- er binnen de politieregio eenheid Noord-Holland, district Kennemerland met regelmaat hennepplantages worden aangetroffen in woningen en lokalen, welke voor overlast zorgen;

- dit binnen de gemeente Bloemendaal ook kan voorkomen;

- er beleid dient te zijn met als uitgangspunt het herstellen van de openbare orde en het tegengaan van gevaarzetting.

Gelet op artikel 174 van de Gemeentewet, artikel 13b van de Opiumwet, artikel 1:3 lid 4 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

Vast te stellen de ‘Beleidsregels Handhaving hennepplantages gemeente Bloemendaal’

 

Artikel 1 Tabel met overzicht maatregelen

 

Handhaving bij aantreffen hennep in een woning

 

Handhaving bij aantreffen hennep in een lokaal

Aantal planten

Recidive

Bestuurlijke maatregel

 

Recidive

Bestuurlijke maatregel

5 – 99

Nee

Waarschuwingsbrief

 

Nee

1 maand sluiten

 

Ja

1 maand sluiten

 

Ja

2 maanden sluiten

100 – 249

Nee

Waarschuwingsbrief

 

Nee

2 maanden sluiten

 

Ja

2 maanden sluiten

 

Ja

3 maanden sluiten

250 – 999

Nee

2 maanden sluiten

 

Nee

3 maanden sluiten

 

Ja

3 maanden sluiten

 

Ja

6 maanden sluiten

1000 >

Nee

3 maanden sluiten

 

Nee

6 maanden sluiten

 

Ja

6 maanden sluiten

 

Ja

12 maanden sluiten

Artikel 2 Handhaving bij recidive

Op het moment dat er sprake is van recidive, telt voor de op te leggen maatregel de hoeveelheid aangetroffen planten van de laatste constatering.

Artikel 3 Handhaving in combinatie met andere overtredingen en/of misdrijven

 

 • 1.

  Op het moment dat er een combinatie van een hennepovertreding met feiten en omstandigheden die wijzen op andere overtredingen of misdrijven is, kan sluiting van een pand (op basis van artikel 13b Opiumwet) plaatsvinden bij ernstige omstandigheden.

 • 2.

  Er is in ieder geval sprake van een ernstige omstandigheid indien aan ten minste één van de volgende criteria is voldaan:

  • a)

   Er is minimaal 50 gram harddrugs als bedoeld op Lijst I van de Opiumwet aangetroffen;

  • b)

   Er zijn feiten of omstandigheden die wijzen op handel vanuit een woning in softdrugs als bedoeld op Lijst II van de Opiumwet. Te denken valt aan de aanwezigheid van verpakkingsmaterialen, grote som(men) geld, weegschalen, assimilatielampen, enzovoorts;

  • c)

   Er zijn feiten of omstandigheden die wijzen op handel vanuit een woning in harddrugs als bedoeld op Lijst I van de Opiumwet. Te denken valt aan de aanwezigheid van verpakkingsmaterialen, grote som(men) geld, weegschalen, assimilatielampen, enzovoorts;

  • d)

   Er is sprake van een overtreding van de Wet Wapens en Munitie. Te denken valt aan de aanwezigheid van (vuur)wapens en/of munitie, enzovoorts.

Artikel 4 Handhaving bijhuurwoningen

 • 1.

  Indien er een hennepplantage wordt aangetroffen in een huurwoning van een woningcorporatie, wordt de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De verhuurder wordt eerst in de gelegenheid gesteld passende maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Indien er geen of onvoldoende inspanningen zijn verricht door de verhuurder en er wordt opnieuw een hennepplantage in de huurwoning aangetroffen, treedt de burgemeester op conform de handhavingstabel bij ‘Handhaving bij aantreffen hennep in een lokaal’.

 • 2.

  Van particuliere verhuur is sprake op het moment dat een woning niet van een woningbouwvereniging/woningcorporatie wordt gehuurd, maar van een particuliere verhuurder of via een makelaar. Indien er een hennepplantage wordt aangetroffen in een woning die door een particuliere verhuurder wordt verhuurd, wordt de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De verhuurder wordt eerst in de gelegenheid gesteld passende maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Indien er geen of onvoldoende inspanningen zijn verricht door de verhuurder en er wordt opnieuw een hennepplantage in de huurwoning aangetroffen, treedt de burgemeester op conform de handhavingstabel bij ‘Handhaving bij aantreffen hennep in een woning’.

 

De burgemeester van de gemeente Bloemendaal,

Mr. B.B. Schneiders

Vastgesteld op 24 november 2015.

Gepubliceerd in het Bloemendaals Nieuwsblad, d.d. 17 december 2015.