Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Boarnsterhim

Beleidsregel aanpak overlast

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Boarnsterhim
Officiële naam regelingBeleidsregel aanpak overlast
CiteertitelBeleidsregel aanpak overlast
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Beleid. Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling zijn deze beleidsregels per 1 januari 2016 vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 172a en 172b
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-201201-01-2016Nieuwe regeling

14-02-2012

Op 'e hichte d.d. 21 februari 2012

nr. 1

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aanpak overlast