Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boekel

Rectificatie verordening onroerende-zaakbelastingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoekel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRectificatie verordening onroerende-zaakbelastingen 2017
CiteertitelRectificatie verordening onroerende-zaakbelastingen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201701-01-2017artikel 5

15-12-2016

Onbekend

Z/032786 AB/020558

Tekst van de regeling

Intitulé

Rectificatie verordening onroerende-zaakbelastingen 2017

 

 

 

Rectificatie Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017

In het raadsbesluit “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017 ” van 15 december 2016, nummer AB/020558 zijn in artikel 5 de percentages abusievelijk onderling verwisseld.

 

In het raadsbesluit staat:

1.Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.

Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting: 0,16546%

 • b.

  bij de eigenarenbelasting:

  • 1.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,24214%

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,19483%

  • 2.

   Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 vindt geen invordering plaats.

  • 3.

   Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende-zaakbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

 

Dit is niet correct, de juiste tekst is:

1.Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.

Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting: 0,19483%

 • b.

  bij de eigenarenbelasting:

 • 1.

  voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,16546%

 • 2.

  voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,24214%

 • 2.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 vindt geen invordering plaats.

 • 3.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende-zaakbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

   

15 december 2016