Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boekel

Bekendmaking norm NEN 2580 door terinzagelegging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoekel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekendmaking norm NEN 2580 door terinzagelegging
Citeertitelnorm NEN 2580
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020vervanging regeling

12-12-2019

gmb-2019-314025

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekendmaking norm NEN 2580 door terinzagelegging

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel,

overwegende dat:

 

 

 

 

1. de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 december 2019 de Legesverordening 2020 en de Tarieventabel,

behorende bij deze Legesverordening, heeft vastgesteld;

2. in Titel 2, hoofdstuk 1, onderdeel 2.1.1.1. van de Tarieventabel wordt verwezen naar het normblad NEN 2580, editie mei 2007, met correctieblad december 2008, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd;

 

 

Besluit:

 

 

De norm NEN 2580 bekend te maken door terinzagelegging in het gemeentehuis van Boekel.

 

 

Het besluit, met bijbehorende norm NEN 2580, ligt vanaf 2 januari 2020 ter inzage bij de Centrale balie van het gemeentehuis.

 

Boekel, 12 december 2020.